Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Inflationen minskar i OECD-länderna

2015-02-03 11:10

Inflationen för OECD-länderna, mätt som KPI, uppgick till en årstakt på 1,1 procent under december, vilket kan jämföras med 1,5 procent under närmast föregående månad. Det framgår av statistik från OECD.

Energipriserna sjönk med 6,3 procent i årstakt (-2,2 procent månaden innan) och matpriserna steg med 2,5 procent i årstakt (+2,5).

Exklusive mat och energi var inflationen 1,8 procent i årstakt jämfört med +1,8 procent under närmast föregående månad.

OECD är en ekonomisk samarbetsorganisation som består av 34 medlemsländer. Organisationens medlemsländer står för två tredjedelar av världens produktion av varor och tjänster.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom