Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Miljardutbetalningar varje år i Oktogonen

2019-09-18 18:00
98 procent av Handelsbankens anställda har del i Oktogonen.

Oktogonens börsportfölj har fallit med 25 procent, 7 miljarder kronor, från toppen år 2016 till i dagsläget dryga 20 miljarder kronor.

Att betala bonus har länge varit no no på Handelsbanken. Det leder bara till kortsiktiga beslut som maximerar en enskilds bonus, har banken resonerat. I stället skapade banken ett solidariskt vinstdelningssystem där alla anställda hade lika del oberoende av lön och befattning. Den vinst som skulle delas var den eventuella överprestation Handelsbanken gjorde jämfört med ett vinstsnitt för konkurrerande banker på bankens hemmamarknader.

År 1973 startades därmed Stiftelsen Oktogonen. Från starten skulle en tredjedel av en övervinst i banken gå till Oktogonen. Banken var under många år så lönsam att avsättningarna till Oktogonen rusade i höjden. Bankens styrelse sänkte därför successivt avsättningsgraden, först till 25 procent, sedan vidare till 15 procent. År 2014 nådde avsättningen till Oktogonen ändå 935 miljoner kronor, varför bankens styrelse beslöt att sänka avsättningsgraden till nuvarande 10 procent. För fjolåret skulle den ändå nått 859 miljoner kronor – men i sista stund beslöt styrelsen att helt slopa avsättningen. Dessutom infördes ett maxtak på 850 miljoner kronor.

De stora avsättningarna och en kurstopp för Handelsbankaktien år 2016 betydde att Oktogonens samlade förmögenhet det året uppgick till 27,3 miljarder kronor. Sedan dess har kursen på Handelsbanken fallit med 40 procent. Samtidigt fortsätter utbetalningarna från Oktogonen i en takt på 1–2 miljarder kronor per år. Så länge som utbetalningarna understiger 1,2 miljarder kronor täcks de av Oktogonens utdelningar från börsportföljen. Blir de större måste aktier säljas, såvida inte Handelsbanken ökar insättningarna.

Sammantaget har Oktogonens börsportfölj fallit med 25 procent, 7 miljarder kronor, från toppen år 2016 till att i dagsläget bestå av 20,3 miljarder kronor. Portföljen består till nära 90 procent av 201 miljoner aktier i Handelsbanken, vilket ger fonden en ägarandel på 10,5 procent, marginellt mindre än huvudägaren Industrivärdens 10,6 procent. Utöver det äger Oktogonen aktier för nära 900 miljoner kronor i Essity och för cirka 550 miljoner i vardera Industrivärden, Sandvik och Volvo samt en mindre post på 65 miljoner i H&M.

Eftersom innehavet i Handelsbanken överstiger 10 procent är utdelningen därifrån på 1,1 miljard kronor skattefri. Därmed är det troligt att om Oktogonen behöver frigöra medel för att täcka sina utbetalningar blir det försäljningar av övriga aktier i första hand.

98 procent av Handelsbankens anställda har del i Oktogonen, det är 12 000 personer. Utslaget på dessa motsvarar Oktogonens börsportfölj 1,7 miljoner kronor per person. Men som Oktogonens ordförande Jan-Erik Höög påpekar har man betydligt fler andelsägare än banken har anställda.

– Detta eftersom vi dels har pensionärer med varierande utbetalningstider, dels har andelsägare som inte längre jobbar i banken, men som har andelar i Oktogonen som de kan lyfta när de fyllt 60 år.

Oktogonens värde per andelsägare är därmed sannolikt väsentligt lägre, kanske runt 1 miljon kronor. Exakta tal håller banken hemligt.

Hans Westerberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom