Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Oenighet bland BoE:s ledamöter

2014-12-17 09:39
Foto: AP Photo/Lefteris Pitarakis, File/TT

Ledamöterna i Bank of England var oeniga vid räntebeslutet den 4 december när styrräntan lämnades oförändrad vid 0,50 procent.

Ledamöterna röstade enligt siffrorna 7-2, enligt protokollet från mötet som presenteras på onsdagen.

Ledamöterna Weale och McCafferty röstade emot och ville istället höja styrräntan med 25 punkter, i likhet med hur de röstade vid mötet dessförinnan i början av november. Det var femte mötet i rad som de röstade för en höjning.

Direktionen var samtidigt enhällig i beslutet att hålla tillgångsköpen oförändrade vid 375 miljarder pund.

I närtid förväntades KPI-inflationen sjunka under 1 procent, troligen i datan för december.

"Förväntningarna för inflationen i närtid var något svagare än vad som hade antagits i inflationsrapporten i november med anledning av den fortsatta nedgången i oljepriserna mätt i pund", skriver Bank of England.

För de flesta av ledamöterna motiverade utsikterna ett bibehållande av både styrräntan och tillgångsköpen.

"Inflationen under de kommande månaderna kunde tryckas ytterligare under målet genom effekten från energipriserna och kvardröjande effekter från pundförstärkningen, och väntas förbli under målet under en betydande period, även efter att dessa effekter har ebbat ut", heter det i protokollet.

Den senaste tidens tecken på ökad fart i lönetillväxten beskrevs visserligen som lovande.

"Men hittills är lönetillväxten bara ungefär i linje med, snarare än att den överträffar, produktivitetstillväxten. Därmed förblir den inhemska kostnadstillväxten lägre än vad som skulle vara i linje med inflationsmålet. Ytterligare lönetillväxt, i takt med att mängden lediga resurser på arbetsmarknaden fortsätter att sjunka, skulle krävas för att vara i linje med det tvåprocentiga inflationsmålet på medellång sikt", resoneras det i protokollet.

Samtidigt fanns det tydliga risker kring dessa utsikter i båda riktningar, noteras det.

De två ledamöter som ville höja styrräntan pekade på att den låga inflationen till stor del beror på effekter kopplade till starkare växelkurs och lägre energipriser, och att man bör se förbi denna typ av kortsiktiga effekter på prisrörelserna. De såg även vissa tecken på att arbetsmarknaden hade blivit stramare. De framhöll vidare att en tidigare räntehöjning skulle underlätta för direktionens ambition att eventuella räntehöjningar bör ske gradvis.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom