Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökad vinst för Knowit men sämre resultat

2019-07-15 18:41
Per Wallentin, vd för Knowit. Foto: Fotograf Michael Forster AB

Resultatet per aktie uppgick till 2:34 kronor (2:60).

IT-konsulten Knowit redovisar ett resultat efter skatt på 47,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (51,9). Nettoomsättningen uppgick till 845 miljoner kronor (797).

Ebita-resultatet blev 65,3 miljoner kronor (72,4). Om IFRS 16 (leasingavtal) inte hade tillämpats hade ebita-resultatet uppgått till 64,8 (72,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 89,5 miljoner kronor (72,8).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom