Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinsttapp för Serneke

2019-04-17 08:09
Foto: Serneke

Byggbolaget Serneke redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst.

Omsättningen uppgick till 1 480 miljoner kronor (1 485), en minskning med 0,3 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 18 miljoner kronor (52), med en rörelsemarginal på 1,2 procent (3,5). 

Orderingången under första kvartalet landade på 1 177 miljoner kronor (1 128), en ökning med 4 procent mot föregående år. 

Resultatet efter skatt blev 10 miljoner kronor (39), en minskning med 74 procent mot föregående år. 

Resultat per aktie hamnade på 0,44 kronor (1,66), vilket innebär en minskning med 73 procent mot föregående år. 

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -262 miljoner kronor (209).

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom