Om erbjudandet

Erbjudande 6 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 31 Mkr
Teckningskurs 9.8 SEK
Sista teckningsdag 2020-04-08
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 3 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.6 Mkr (9.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Ingen rådgivare
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Eminova

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bioextrax
VD Edvard Hall
Styrelseordförande Per Hökfelt
Omsättning -
Antal anställda 8
Börsvärde efter notering 31 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.07 miljoner aktier (33.9%)
Antal aktier efter notering 3.16 miljoner
Hemsida bioextrax.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Mohammad H.A. Ibrahim 5.2 Mkr 16.7%
Rajni Hatti Kaul 4.3 Mkr 13.8%
Ecozyme 2.2 Mkr 7.2%
John Moll 1.5 Mkr 4.9%
Peter Nilsson 1.3 Mkr 4.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Richard Tooby 0.8 Mkr 12.7%
Stefan Lundgren 0.5 Mkr 8.2%
John Moll 0.4 Mkr 6.4%
Peter Nilsson 0.2 Mkr 3.1%
Edvard Hall 0.1 Mkr 2.2%
Med flera
Totalt åtagande: 3.3 Mkr 50.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.