Om erbjudandet

Erbjudande 17 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 71%
Börsvärde efter notering 42 Mkr
Teckningskurs 4.7 SEK
Sista teckningsdag 2020-05-22
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 12 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.5 Mkr (8.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law

Bolagsfakta vid notering

Bolag Biofrigas
VD Jonas Stålhandske
Styrelseordförande Martin Linde
Omsättning -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 42 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.67 miljoner aktier (7.5%)
Antal aktier efter notering 8.93 miljoner
Hemsida www.biofrigas.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
John Fällström 5.6 Mkr 13.3%
TecNet Nordic Syd 3.2 Mkr 7.6%
Almi Invest 2.4 Mkr 5.7%
Andreas Björklund 1.9 Mkr 4.6%
Chalmers Ventures 1.6 Mkr 3.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
John Fällström 5 Mkr 29.4%
Jimmy Landerman 0.7 Mkr 4%
Christian Berger 0.5 Mkr 2.9%
Martin Linde 0.3 Mkr 1.8%
Peter Nilsson 0.2 Mkr 1%
Med flera
Totalt åtagande: 12.1 Mkr 71.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.