Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 124 Mkr
Teckningskurs 5 SEK
Sista teckningsdag 2018-06-14
Antal flaggor 11 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.5 Mkr (12.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Göteborg Corp.
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Eminova, Törngren Magnell

Bolagsfakta vid notering

Bolag Frill
VD Khosro Ezaz-Nikpay
Styrelseordförande Mats Lindstrand
Omsättning 3 Mkr
Antal anställda 16
Börsvärde efter notering 124 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.35 miljoner aktier (25.7%)
Antal aktier efter notering 24.73 miljoner
Hemsida www.frill.eu
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Nordea Bank 15.6 Mkr 12.6%
Khosro Ezaz-Nikpay 13.9 Mkr 11.2%
Claes Elinder 11.5 Mkr 9.3%
Zendegii Retail 11.4 Mkr 9.2%
MyWorld Limited 6 Mkr 4.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.