Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 89%
Börsvärde efter notering 183 Mkr
Teckningskurs 5.85 SEK
Sista teckningsdag 2017-11-24
Antal flaggor 10 stycken
Teckningsåtagande 7 Mkr
Garantiåtagande 14 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (12.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Aktieinvest, DLA Piper

Bolagsfakta vid notering

Bolag GoldBlue
VD Andre Rodrigues
Styrelseordförande Rune Löderup
Omsättning 8 Mkr
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 183 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.67 miljoner aktier (21.3%)
Antal aktier efter notering 31.3 miljoner
Hemsida www.goldblue.eu
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Rune Löderup 23.3 Mkr 12.7%
Watermill 14.8 Mkr 8.1%
Chartus 13.1 Mkr 7.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Effnetplattformen 1 Mkr 4.2%
A.Rodrigues 0.3 Mkr 1.2%
Rune Löderup 1 Mkr 4.2%
Totalt åtagande: 7 Mkr 29.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
G&W-kunder 14.3 Mkr 59.6%
Totalt åtagande: 14.3 Mkr 59.6%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.