Om erbjudandet

Erbjudande 12 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 31%
Börsvärde efter notering 29 Mkr
Teckningskurs 10 SEK
Sista teckningsdag 2019-07-02
Antal flaggor 7 stycken
Teckningsåtagande 4 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.2 Mkr (10.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Ingen rådgivare
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Mangold FK, Advokatfirman Titov & Partners, Next Advokater

Bolagsfakta vid notering

Bolag Hästkällaren
VD Daniel Karlsson
Styrelseordförande Cecilia Hollerup
Omsättning 6 Mkr
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 29 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.87 miljoner aktier (63.9%)
Antal aktier efter notering 2.92 miljoner
Hemsida hastkallaren.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Daniel Karlsson 18.7 Mkr 63.9%
Handelshuset P&E 0.7 Mkr 2.4%
Peter Thormalm 0.6 Mkr 2.1%
Mangold FK 0.5 Mkr 1.7%
Maria Karlsson 0.2 Mkr 0.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Daniel Karlsson 1.2 Mkr 10%
Handelshuset P&E 0.7 Mkr 6%
Peter Thormalm 0.6 Mkr 5.1%
Mangold FK 0.5 Mkr 4.3%
Maria Karlsson 0.2 Mkr 1.7%
Med flera
Totalt åtagande: 3.6 Mkr 31.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.