Om erbjudandet

Erbjudande 522 Mkr (29% nyemission)
Säkrad andel (%) 13%
Börsvärde efter notering 1921 Mkr
Teckningskurs 66 SEK
Sista teckningsdag 2021-10-12
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 66 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 45 Mkr (8.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare SEB, Carnegie
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Vinge

Bolagsfakta vid notering

Bolag Haypp Group
VD Gavin O´Dowd
Styrelseordförande Ingrid Jonasson Blank
Omsättning 2061 Mkr
Antal anställda 146
Börsvärde efter notering 1921 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.17 miljoner aktier (31.5%)
Antal aktier efter notering 29.1 miljoner
Hemsida hayppgroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Gr8 Ventures, vari ledamot Linus Liljegren är delägare 281.3 Mkr 14.7%
Patrik Rees via Eastcoast Capital 233.3 Mkr 12.2%
Northerner Holding 185.2 Mkr 9.6%
e-Business Partner Norden 80.5 Mkr 4.2%
Gavid O´Dowd 77.8 Mkr 4.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Gr8 Ventures, vari ledamot Linus Liljegren är delägare 76.8 Mkr 14.7%
Patrik Rees via Eastcoast Capital 63.7 Mkr 12.2%
Gavid O´Dowd 63.5 Mkr 12.2%
Northerner Holding 44 Mkr 8.4%
e-Business Partner Norden 22 Mkr 4.2%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Erik Selin via Förvaltnings AB Färgax 66 Mkr 12.7%
Totalt åtagande: 66 Mkr 12.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.