Om erbjudandet

Erbjudande 7 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 19%
Börsvärde efter notering 67 Mkr
Teckningskurs 17 SEK
Sista teckningsdag 2018-05-25
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 1 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (14% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Partner FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag IA Industriarmatur
VD Jan-Eric Nilsson
Styrelseordförande Johan Rask
Omsättning 35 Mkr
Antal anställda 13
Börsvärde efter notering 67 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.83 miljoner aktier (46.5%)
Antal aktier efter notering 3.94 miljoner
Hemsida industriarmatur.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
iOWA Holding 22.7 Mkr 33.8%
Chalmers Tekniska Högskola 8.9 Mkr 13.2%
Göran Nordlund 4.2 Mkr 6.3%
Jan-Åke Herdin 1.7 Mkr 2.5%
Stephan Mangold 1.3 Mkr 1.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Johan Rask 0.2 Mkr 2.8%
Jörgen Hentschel 0.7 Mkr 9.9%
Göran Nordlund 0.5 Mkr 6.3%
Totalt åtagande: 1.4 Mkr 19%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.