Om erbjudandet

Erbjudande 319 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 46%
Börsvärde efter notering 900 Mkr
Teckningskurs 72 SEK
Sista teckningsdag 2018-12-04
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 147 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 9 Mkr (3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, SEB
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Gernandt & Danielsson

Bolagsfakta vid notering

Bolag Lime Technologies
VD Erik Syrén
Styrelseordförande Peter Larsson
Omsättning 233 Mkr
Antal anställda 189
Börsvärde efter notering 900 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.4 miljoner aktier (19.2%)
Antal aktier efter notering 12.5 miljoner
Hemsida www.lime-technologies.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Monterro 1 317.9 Mkr 35.3%
Erik Syrén (via bolag) 90 Mkr 10%
Swedbank Robur 83.1 Mkr 9.2%
Grenspecialisten 67.4 Mkr 7.5%
LMK 30.6 Mkr 3.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Monterro 1 312.2 Mkr 97.9%
Martin Modéer 4.5 Mkr 1.4%
Jonas Jakobsson 2.2 Mkr 0.7%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 30 Mkr 9.4%
Grenspecialisten 30.6 Mkr 9.6%
LMK 30.6 Mkr 9.6%
RoosGruppen 30.6 Mkr 9.6%
C WorldWide 25 Mkr 7.8%
Med flera
Totalt åtagande: 146.8 Mkr 46%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.