Om erbjudandet

Erbjudande 33 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 58%
Börsvärde efter notering 103 Mkr
Teckningskurs 6.4 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-07-13
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 19 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.3 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor SKMG
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law, Nordic Issuing

Bolagsfakta vid notering

Bolag Modus Therapeutics
VD John Öhd
Styrelseordförande Viktor Drvota
Omsättning -
Antal anställda 6
Börsvärde efter notering 103 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.93 miljoner aktier (12%)
Antal aktier efter notering 16.1 miljoner
Hemsida www.modustx.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Karolinska Development AB 39.3 Mkr 38.2%
KDev Investments AB 17.6 Mkr 17.1%
John Öhd 11.1 Mkr 10.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Karolinska Development AB 2.6 Mkr 7.8%
Hans Wigzell 2 Mkr 6.1%
Mattias Svensson 2 Mkr 6.1%
Polynom Investment AB 1.4 Mkr 4.2%
Marcus Jensmar 1 Mkr 3%
Med flera
Totalt åtagande: 19 Mkr 57.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.