Modus Therapeutics hoppas på andra chansen

Modus Therapeutics utvecklar en läkemedelskandidat mot sepsis och septisk chock. Bolaget genomför nu en emission inför listning samt finansiering av kliniska studier. Vid lyckosamma studieresultat är planen att sälja hela bolaget 2024.
Modus-Therapeutics-Holding_Bild
Modus VD John Öhd.
Modus Therapeutics Juni 2021
VD: John Öhd
Styrelseordförande: Viktor Drvota
Antal anställda: 6
Nyckelpersoners ägande: Cirka 12 %
Lista: First North
Teckningskurs: 6,40 kr
Antal aktier ink. utspädn: 16,1 miljoner
Börsvärde: 103 Mkr
Nettokassa: 35 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -10 Mkr
Källa: Affärsvärlden / Bolaget Räknat på max antal aktier.

Modus Therapeutics (teckningskurs 6,40 kr) utvecklar läkemedelskandidaten sevuparin för behandling av sepsis och septisk chock – tidigare kallat blodförgiftning. Bolaget grundades 2011 och ingår i investmentbolaget Karolinska Developments bolagsportfölj.

Sepsis är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Sepsis kan utvecklas från en vanlig bakterieinfektion till att bli livshotande, vilket påverkar hjärta, lungor, njurar och hjärna, som upphör att fungera som de ska.

Blodförgiftning uppstår när bakterier tar sig ut i blodbanan och får immunförsvaret att överreagera. Det leder i sin tur till en stark inflammation (så kallad hyperinflammation). Septisk chock är en av de ledande dödsorsakerna på intensivvårdsavdelningar världen över och dödligheten överstiger oftast cirka 30%.

Modus arbetar med den patenterade läkemedelskandidaten sevuparin för att utveckla en injektionsbehandling vid sepsis och septisk chock. Patientgruppen som Modus riktar sig mot är patienter på intensivvårdsavdelningen (IVA) samt intermediärvård. Tanken är att sevuparin skall injiceras intravenöst. I dagsläget finns inga godkända läkemedelsbehandlingar mot sepsis/septisk chock.

Strategin är att påbörja kliniska studier med syfte att generera data om sevuparin och dess potentiella effekter vid sepsis. Dels genom en fas Ib-studie, dels en efterföljande fas IIa (proof-of-concept-studie). Studieresultat från den senare väntas publiceras under Q4 2023. Vid gynnsamma resultat är Modus plan att försöka sälja hela bolaget till Big Pharma alternativt licensiera ut sevuparin för att kunna etablera behandlingen på marknaden. Modus har sex anställda inklusive konsulter. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Modus genomför nu en emission på 33 Mkr som i sin helhet består av nyemitterade aktier. Bolaget kommer tillföras 29,7 Mkr efter emissionskostnader (3,3 Mkr). En unit består av en aktie samt en vederlagsfri teckningsoption. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Modus för lägst 7,30 kr och högst 8,80 kr styck under perioden 19 maj – 9 juni 2022. Om teckningsoptionerna löses in om ett år kan bolaget tillföras ytterligare cirka 45 Mkr. Modus värderas till 70 Mkr före pengarna (pre money) inför den nu stundande emissionen.

Mer om teckningsoptionerna

Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 70% av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First Norths officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas i maj 2022.

57,6% av emissionen är säkrad av teckningsåtagare. Emissionslikviden (29,7 Mkr) skall främst användas för att genomföra en klinisk fas Ib studie (50% av emissionslikviden). 14% skall gå till att påbörja en klinisk fas IIa (proof-of-concept-studie). Resterande 36% avser löpande driftskostnader som löner, konsultarvoden, kostnader för patent etc.

DISCLAIMER

Disclaimer 1: Afv skriver analyser på så gott som alla bolag som ska notera sig. I fallet Modus Therapeutics har Afv via bolaget fått ta del av finansiell info i förväg vilket medför att analysen publiceras redan i början av teckningstiden. Denna ”early look” har genomförts tack vare att Modus också har köpt annonser av Afv för sin notering. Det ska dock starkt betonas att Afv-analysen inte på något sätt är betald av eller styrd av bolaget. Det är endast tidpunkten för publicering som kunnat tidigareläggas via ”early look”.

Disclaimer 2: Börsplus AB som är utgivare av Affärsvärlden är delägare i bolaget SKMG. SKMG är Certified Adviser till Modus Therapeutics.

Läs mer om aktuella börsnoteringar på IPO-guiden

IPO-GUIDE Modus Therapeutics
Lista First North
Omsättning rullande tolv månader 0 Mkr
Antal anställda 6
Teckningskurs 6,40 kr
Rådgivare Sedermera FK
Storlek på erbjudande 33 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 103 Mkr
Emissionskostnad Cirka 3 Mkr (10,0% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 58%
Investerare som ska teckna i IPO Karolinska Development AB, Hans Wigzell, Mattias Svensson, Polynom Investment AB, Marcus Jensmar, m.fl. (58% i åtagande)
Garanter
Flaggor** En flagga
Sista teckningsdag 2021-07-13
Beräknad första handelsdag 2021-07-22 (9 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

En flagga enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 344 granskade börsnoteringar är 1,4 flaggor för miljardbolag, 2,9 för småbolag och 3,8 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar en flagga i Modus Therapeutics

# Rabatterad emission tätt inpå IPO

Det förekommer att bolag en kort tid inför IPO gör nyemission till en värdering som är rejält mycket lägre än vid noteringen. Det kräver en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionsprogram.

”Modus Therapeutics tog under oktober 2020 upp ett lån på 5 Mkr från Karolinska Development AB. 4 juni 2021 beslutade styrelsen att lånet (5 Mkr) + avgift för lånet (10 Mkr) således totalt 15 Mkr skulle kvittas mot aktier till en teckningskurs på 6,40 kronor per aktie (samma teckningskurs som vid aktuell IPO). Avgiften för lånet motsvarar lånebeloppet gånger 2. Implicit teckningskurs blir således 2,13 kronor per aktie. En avkastning på 200% jämfört med oktober 2020. Av prospektet framgår att lånet avtalades under en kritisk situation och lånet avgjorde Modus fortsätta utveckling och existens.

Modus genomförde dessutom en nyemission under Q3 2020 på cirka 5,2 Mkr. Pre-money värderingen var 7,0 Mkr. Motsvarande pre-money värdering i samband med noteringen är 70 Mkr.

IPO-guiden hissar en flagga för rabatterad emission tätt inpå IPO.

AFFÄRSVÄRLDENS SYN PÅ MODUS THERAPEUTICS

Det här är ett utvecklingsbolag utan intäkter och med högtflygande planer, alltså en förhoppningsaktie. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier. Se även faktaruta längst ner.

1. INCITAMENT NYCKELPERSONER

De största ägarna i Modus Therapeutics är Karolinska Development (KD), som kommer äga cirka 36% av aktierna efter förestående emission. KD tecknar aktier för knappt 2,6 Mkr i emissionen och erhåller dessutom aktier som kvittas via ett tidigare lån. Kvittningen har renderat i en flagga för rabatterad emission tätt inpå IPO, i IPO-guidens granskning.

Näst största ägare är KDev Investments AB. Det är ett bolag som är samägt av Karolinska Development samt Rosetta Capital. Modus ordförande Viktor Drvota är VD för Karolinska Development. Drvota äger inga aktier i Modus.

Modus VD John Öhd äger 1,7 miljoner aktier i bolaget efter förestående emission. Det motsvarar cirka 11% av aktierna i bolaget. Öhd har dessutom möjlighet att förvärva 86 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 som ger rätt att teckna lika många nya aktier till kurs 8,32 kronor per aktie från 1 september – 31 oktober 2024.

Styrelseledamot Ellen Donnelly äger 195 072 aktier i Modus, det motsvarar drygt 1% av aktierna efter erbjudandet.

2. TRACK RECORD NYCKELPERSONER

VD John Öhd är legitimerad läkare och medicine doktor (Ph.D.) Öhd har lång erfarenhet från läkemedelsutveckling och har arbetat inom en rad olika indikationsområden bland annat CNS (centrala nervsystemet), cancer- och blodsjukdomar. John Öhd har varit Group Director på Astra Zenecas forskningsorganisation, samt Chief Medical Officer på läkemedelsbolaget Medivir. Öhd är VD på Modus sedan våren 2020 och var dessförinnan Chief Medical Officer på bolaget (sedan 2018).

Styrelseordförande Viktor Drvota är överläkare och docent vid Karolinska Institutet. Drvota är VD på Karolinska Development och har mer än 18 års erfarenhet av att förvalta riskkapital inom hälsovårdsbranschen. Mellan 2002 och 2016 var Viktor Drvota ansvarig för SEB:s riskkapitalsatsningar inom biovetenskap. Han har haft styrelseuppdrag i bolag som Nuevolution AS, InDex Pharmaceuticals AB, Scibase AB och Airsonett AB. Nuevolution blev köpta av amerikanska Amgen i maj 2019. Viktor Drvota är för tillfället styrelseledamot i OssDsign.

Ledamot Ellen Donnelly är medicine doktor inom neurovetenskap från Yale School of Medicine. Donnelly har tidigare varit VD för Modus (2017-2020). Numer är hon VD för bioteknikbolaget Abliva, noterat på Small cap. Tidigare har Donnelly arbetat på Pfizer och CombinatoRx.

Styrelseledamot Torsten Goesch är legitimerad läkare, medicine doktor och har mer än 25 års erfarenhet från hälsovårdsbranschen. Goesch är styrelseordförande i Dilafor, styrelseledamot i Biosergen och partner för Rosetta Capital (som äger delar av bolaget KDev Investments).

3. TROVÄRDIGHET PRODUKT OCH STRATEGI

Modus Therapeutics har innan nuvarande projekt mot sepsis och septisk chock utvecklat läkemedelskandidaten sevuparin för behandling av den ärftliga sjukdomen sicklecellanemi.

Mer om sicklecellanemi

Den orsakas av en förändring i hemoglobin (Hb), vilket är det protein som ger de röda blodkropparna färg och transporterar syre till kroppens olika vävnader. Förändringen gör att de röda blodkropparna vid vissa typer av påfrestning får en annorlunda form och kortare livslängd och blodet blir mer trögflytande. Det innebär att blodtillförseln stryps till organen vilket kan leda till perioder av svår smärta och behov av sjukhusvård.

Utfallet i Modus Therapeutics fas 2-studie av sevuparin i patienter med sicklecellsjukdom fallerade dock. Ingen kliniskt meningsfull effekt noterades av behandlingen. Modus har därefter utvärderat andra potentiella indikationer där substansen sevuparin kan användas. Det har nämligen skett över 20 års forskning om sevuparins positiva verkningsmekanismer. Genom att tillvarata att sevuparin kan ordineras i flera gånger högre doser än jämförbara polysackarider (kolhydrater) skulle de skadliga förlopp i kroppen som uppstår vid sepsis stoppas och septisk chock kunna förhindras.

Sevuparin har i tidigare kliniska studier med sickelcellanemi som indikationsområde uppvisat god säkerhet och tolerabilitet. Modus har patent för sevuparin som har beviljats globalt fram till 2032. Skillnaderna mellan tidigare studier och de som nu planeras för sepsis och septisk chock är betydande enligt Modus. Akut sicklecellsjuka och sepsis/septisk chock är mycket olika tillstånd. Sicklecellsjukan beror på ihopklumpade celler i blodet som ger syrebrist.

Sepsis är däremot är en slags infektion/hyperinflammation som påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska. Det kan vara livshotande. Trots modern sjukvård är dödligheten fortfarande hög. Sepsis innebär dessutom ofta ett avsevärt lidande för patienten med långa vårdtider och stora kostnader för samhället.

Det finns idag inga specifikt godkända läkemedelsbehandlingar för sepsis och septisk chock. Antibiotika används oftast direkt in i blodet (intravenöst). De som får sepsis blir vanligtvis inlagda på sjukhus under en eller ett par veckor. Förutom antibiotika får sepsis-patienter ofta extra syrgas för att bättra syresättningen av blodet eftersom lungorna svullnar av sepsisreaktionen. Vidare ges vätsketerapi, blodtryckshöjande medel och patienten kan även behöva respiratorvård.

I pre kliniska studier har Modus visat att sevuparin kan man mildra effekterna av systemisk inflammation utlöst genom septiska förhållanden. Modus fokus framöver att starta en klinisk fas Ib-studien som syftar till sepsis och septisk chock. Studien skall observera effekten av sevuparin i friska frivilliga som fått en injektion bakterietoxin kallat lipopolysaccharid (LPS). Planen är att studie skall starta vid årsskiftet 2021/2022 (fjärde kvartalet 2021 eller Q1 2022). Studien skall omfatta cirka 60 patienter och resultatet väntas efter cirka ett halvår. Alltså under Q2/Q3 2022.

I slutet av nästa år är tanken sedan att starta en klinisk fas IIa-studie som kommer att studera säkerhet och effekt för sevuparin i patienter med svår sepsis. Studien skall omfatta cirka 100-120 stycken patienter. Studiedatan väntas presenteras fjärde kvartalet 2023.

Vid gynnsamma studieresultat är Modus avsikt att försöka initiera en försäljning av bolaget till läkemedelsbolag år 2024. Alternativet är att licensiera ut sevuparin till en aktör. Skulle datan inte vara tillräckligt gynnsam för det är ambitionen att ta in nya pengar och göra en kompletterande fas II-b-studie.

Huvudspåret är att sälja projektet. Blir studieresultateten lyckosamma kan aktieägarvärdet realiseras relativt fort. Samtidigt gäller det att hitta en partner som tror på Sevuparin och potentialen. Projektet blir avhängigt att hitta en aktör som är intresserad.

Det finns som sagt inga konkurrenter som säljer läkemedel för behandling av sepsis eller septisk chock. De två konkurrenterna nederländska AM Pharma och tyska Adrenomed har genomfört kliniska studier men har inte lanserat någon produkt. AM Pharma utvecklar ett läkemedel mot akut njurskada som kan orsakas av sepsis. Bolaget har slutfört fas II-studier. Eftersom AM Pharmas indikationsområde är avgränsat mot njurskador betraktar Modus inte bolaget som en direkt konkurrent.

Tyska bolaget Adrenomed har nyligen slutfört fas II-studier och skall inom kort påbörja fas III-studier. Adrenomed utvecklar en antikroppsbehandling (Adrecizumab) som är skräddarsydd för behandling av sepsispatienter med höga nivåer av hormonet adrenomedullin i blodet.

För cirka tio år sedan fanns ett godkänt läkemedel på marknaden för septisk chock. Läkemedlet hette Xigris och hade tagits fram av Eli Lilly and Company. I en studie visades dock att Xigris inte uppfyllde statistisk signifikant minskning av 28-dagars dödlighet hos patienter med septisk chock. Eli Lilly beslutade att dra tillbaka Xigris från marknaden.

Det finns ett antal andra bolag som arbetar med att ta fram läkemedel som kan användas vid sepsis. Bolagen befinner sig antingen i tidigare faser än Modus, eller så har de valt att fokusera på andra typer av systemiska inflammationer. Modus menar att dessa inte är några direkta konkurrenter.

Sedan Modus grundades 2011 har totalt cirka 261 Mkr investerats i verksamheten. Beakta dock att den absoluta merparten av dessa pengar inte avser nuvarande indikation mot just sepsis. Modus patent för sevuparin har beviljats globalt fram till 2032, med förlängning till 2036-2037. På kort sikt finns risken för försenad studiestart och liknande i spåren av covid. Förseningar är mer regel än undantag bland utvecklingsbolag.

4. NÖDVÄNDIGA ANTAGANDEN I OPTIMISTISKT SCENARIO

Här är de saker som mer eller mindre måste inträffa för att Affärsvärldens optimistiska scenario för bolaget ska kunna inträffa.

 • Sevuparin visar signifikant effekt mot sepsis/septisk chock i kliniska studier.

Modus projekt Sevuparin är binärt. Antingen håller Sevuparin måttet och Modus har därmed en värdefull tillgång. Eller så uteblir effekten. Då är nedsidan betydande. Bolaget har tidigare misslyckats inom sicklecellsjukdom.

Modus Therapeutics Idag Tänkbart 2023
Avklarad milstolpe Kliniska studier för sevuparin, pre kliniska studier mot indikation sepsis / sepsisk chock Framgångsrik fas IIa-studie
Kommande värdedrivare (i) Start av fas Ib-studie Exit till Big Pharma
Värderingsmodell (ii) e.m e.m
Resultatnivå, årstakt neg
Börsvärde, Mkr (iii) 500 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 370%

OPTIMISTISKT SCENARIO

Om studieresultaten för Sevuparin blir bra är tanken att försöka sälja hela bolaget. I detta blogginlägg finns sammanställning kring förvärvsobjekt och prislappar i sektorn senaste åren.

En grov gissning är att prislappen vid ett uppköp av Modus vid lyckosam fas 2 data skulle kunna vara 500-1000 Mkr. Börsvärdet givet teckningskursen är drygt 100 Mkr jämförelsevis. Kassan uppgå till cirka 35 Mkr. Man skall dock räkna med att hela kassan kommer att spenderas under utvecklingsfasen och de kliniska studierna. Uppsidan är enkelt uttryck stor vid framgång.

PESSIMISTISKT SCENARIO

Risken är att Sevuparin helt enkelt inte fungerar som tänkt. En gång är ingen gång, men två gånger en gong-gong. Om Sevuparin inte visar signifikanta studieresultat sätts förtroendet på spel och investerare kan förlora hela insatsen.

AFFÄRSVÄRLDENS SLUTSATS

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Dödlighet inom sepsis och septisk chock är stor. Behovet av ett effektivt läkemedel är stort. Modus har en god dokumenterad säkerhetsprofil för sevuparin. Nu gäller att bolagets bevisar effekt inom sepsis/septisk chock.

Givet att inga förseningar sker kommer studieresultat kunna presenteras inom ett par år. Vid lyckosamma resultat är ambitionen att sälja hela bolaget. Det kan möjligen vara en effektiv strategi att skapa aktieägarvärde. Samtidigt gäller det att hitta en aktör som är beredd att förvärva Modus till en attraktiv värdering. Ledning och styrelse verkar ha relevant erfarenhet från branschen. Nyckelpersoner äger cirka 12% av bolaget. VD sticker ut med sitt ägande. Bland övriga nyckelpersoner är ägandet lågt.

Modus Therapeutics värderas till drygt 100 Mkr om emissionen fulltecknas. Vid lyckosamma studieresultat är uppsidan stor. Det tidigare projektet misslyckades. En gång är ingen gång. Men skulle kommande studier också fallera så är förtroendet satt på spel. Vi landar i en neutral hållning.

Vi noterar att några mindre nynoterade bolag i utvecklingfas inom läkemedel utvecklats svagt från IPO. Exempelvis Biosergen (-25%) samt Elicera Therapeutics (-40%).

SÅ SER AFFÄRSVÄRLDEN PÅ FÖRHOPPNINGSBOLAG

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Affärsvärldens åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Affärsvärldens slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Affärsvärlden sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

1 eller 2 = Sälj
3 eller 4 = Neutral
5 eller 6 = Köp