Om erbjudandet

Erbjudande 550 Mkr (105% nyemission)
Säkrad andel (%) 33%
Börsvärde efter notering 1583 Mkr
Teckningskurs 68 SEK
Sista teckningsdag 2018-12-05
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 183 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 53 Mkr (9.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Redeye
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Lindahl, Baker McKenzie, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Q-linea
VD Jonas Jarvius
Styrelseordförande Erika Kjellberg Eriksson
Omsättning 2 Mkr
Antal anställda 52
Börsvärde efter notering 1583 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.19 miljoner aktier (5.1%)
Antal aktier efter notering 23.28 miljoner
Hemsida www.qlinea.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Nexttobe 600.9 Mkr 38%
Öresund 153.6 Mkr 9.7%
AP4 111.9 Mkr 7.1%
Moleculink 65.2 Mkr 4.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Öresund 40 Mkr 7.3%
AP4 50 Mkr 9.1%
Catella 60 Mkr 10.9%
Länsförsäkringar 30 Mkr 5.5%
Med flera
Totalt åtagande: 183.3 Mkr 33.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.