Om erbjudandet

Erbjudande 8 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 87 Mkr
Teckningskurs 0.7 SEK
Sista teckningsdag 2017-05-31
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (12.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Sensec
VD Michael Pettersson
Styrelseordförande Mats Holmberg
Omsättning 92 Mkr
Antal anställda 34
Börsvärde efter notering 87 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 123.99 miljoner
Hemsida sensec.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Desmond 41.6 Mkr 47.9%
Michael Pettersson 10.1 Mkr 11.7%
Brityard Invest 3.9 Mkr 4.5%
Carfield 2.7 Mkr 3.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.