Om erbjudandet

Erbjudande 6 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 60%
Börsvärde efter notering 30 Mkr
Teckningskurs 4.8 SEK
Sista teckningsdag 2016-09-28
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 3 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.7 Mkr (12.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Spintso
VD Peter Evertsson
Styrelseordförande Frank Teneberg
Omsättning 4 Mkr
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 30 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 6.33 miljoner
Hemsida www.spintso.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Monotarg 7 Mkr 22.9%
Mark Baljeu 3 Mkr 9.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
A.Lagerberg 3.3 Mkr 60%
Totalt åtagande: 3.3 Mkr 60%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.