Om erbjudandet

Erbjudande 950 Mkr (84% nyemission)
Säkrad andel (%) 32%
Börsvärde efter notering 3003 Mkr
Teckningskurs 96 SEK
Sista teckningsdag 2020-10-09
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 300 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 45 Mkr (4.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Nordea, Swedbank
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Gernandt & Danielsson, Setterwalls, Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Wästbygg
VD Jörgen Andersson
Styrelseordförande Cecilia Marlow
Omsättning 4059 Mkr
Antal anställda 308
Börsvärde efter notering 3003 Mkr
Nyckelpersoners ägande 21.39 miljoner aktier (68.4%)
Antal aktier efter notering 31.28 miljoner
Hemsida group.wastbygg.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Rutger Arnhult via bolag 1867.1 Mkr 62.2%
Jörgen Andersson via bolag 186.1 Mkr 6.2%
Svolder 150 Mkr 5%
Länsförsäkringar 150 Mkr 5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Jörgen Andersson via bolag 150 Mkr 15.8%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Svolder 150 Mkr 15.8%
Länsförsäkringar 150 Mkr 15.8%
Totalt åtagande: 300 Mkr 31.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.