Så går det för bygg- och renoveringsbolagen

Många konsumenter passade på att bygga en ny altan, renovera kök eller badrum under pandemin. Inflation, högre elpriser och räntor har påverkat konsumenternas köpkraft negativt under 2022. Fem av tio bolag med exponering mot bygg- och renovering har rapporterat räkenskaperna för tredje kvartalet. Vilka rapporter sticker ut och hur skall man se på aktierna?
Så går det för bygg- och renoveringsbolagen - Byggbolag.
Q3-rapport (kursreaktion rapportdag inom parentes)
Byggmax (+10,0%) Torsdag 20 oktober
Svedbergs (+7,0%) Fredag 21 oktober
Inwido (+2,7%) Tisdag 25 oktober
Lindab (+2,0%) Tisdag 25 oktober
NWG (+1,0%) Tisdag 25 oktober
BHG Group Torsdag 27 oktober
Balco Måndag 31 oktober
Nobia Onsdag 2 november
TCM Tisdag 15 november
Systemair * Torsdag 8 december
* Brutet räkenskapsår

Positiva rapportreaktioner

Rapportsäsongen är igång. I tabellen här intill har vi sammanställt rapportdatumen för tio bolag med exponering mot bygg- och renovering. Hälften av bolagen har rapporterat.

Hittills är det positiva kursreaktioner. Aktierna har dock gått svagt senaste året och marknaden prisar in dystrare tider med skenade priser på insatsvaror, ökade räntor och svagare köpkraft hos konsumenterna. Flera av bolagen har dessutom gynnats rejält under pandemin då många människor passade på att renovera altanen eller byta kök eller fönster på huset.

Byggmax var först ut. Bolaget har gjort en imponerande turn-around senaste åren och håller nu på att uppgradera bolagets butiker till konceptet Byggmax 3.0. Tillväxten i Q3 föll 11,4% organiskt avseende jämförbara butiker. I Q2 var tappet -16,6% jämförelsevis.

Bruttomarginalen minskade något i Q3 och landade på 34,4% (34,8) vilket är en bit över bolagets femårssnitt på 32,1%. Generellt är bruttomarginalutvecklingen en viktig datapunkt att hålla koll på hos bolagen. Särskilt i dessa tider. Det säger nämligen en hel del om bolagens förmåga att höja priserna mot kunderna. Ebit-marginalen var 12,0% (16,4). Byggmax-aktien steg 10% och värderas till 11 gånger rörelsevinsten på 2022E.

Badrumsbolaget Svedbergs bjöd på 6% organisk tillväxt. I slutet av förra året gjorde bolaget ett stort förvärv i Storbritannien som dubblerade koncernens storlek.

Fönsterbolaget Inwido har ökat den organiska tillväxten rejält senaste åren och växte 16% organiskt år 2021. I år har tillväxttakten också varit 16% årets tre första kvartal. Inwidos marknad är mycket fragmenterad och ledningen lyfter ofta fram bolagets förvärvsmöjligheter. Inwido steg knappt 3% på rapporten.

Bruttomarginalpress

Lindab har påverkats negativt av höga stålpriser under 2022. Bruttomarginalen pressades rejält i Q3 och landade på 27,2% (32,8) vilket var den lägsta nivån på flera år. Rörelsemarginalen pressades samtidigt till 11,1% jämfört med starka 16,2% Q3 ifjol. Aktien steg 2%. Senaste halvåret har insiders köpt aktier för knappt 7 Mkr. Inga insynsförsäljningar finns rapporterade.

Takbolaget Nordic Waterproofing växte 4% organiskt i Q3. Bruttomarginalen var 28,0% (29,8) medan Ebit-marginal landade på 11,3% (14,0). NWG framhäver att de ser en stabilisering avseende kostnader på insatsvaror. Prognoserna för nybyggnation är något negativa medan efterfrågan på renovering verkar vara stabil enligt bolaget.

Vinstvarning

E-handlaren och serieförvärvaren BHG Group har haft det rejält motigt under 2022. 11 oktober presenterade bolaget preliminära siffror för Q3. Omsättningen sjönk -5,3% organiskt i tredje kvartalet. Den justerade rörelsemarginalen var 1,5% (5,4). BHG presenterade kostnadsbesparingsprogram och skall spara 150-200 Mkr i kostnader på årsbasis samt minska bolagets lager. Den definitiva Q3-rapporten presenteras torsdag 27 oktober.

I tabellen nedan finns en sammanställning över bolagens organiska tillväxt, bruttomarginal och rörelsemarginal på kvartalsbasis från Q1 2020 tills idag.

Mer rapporter nästa vecka

På måndag nästa vecka den 31 oktober är det dags för Balco att bekänna färg. När vi synade aktien i augusti pekade vi ut risker med svag orderingång, VD-byte samt osäkerheten kring investeringsviljan på marknaden. Många bostadsrättsföreningar kommer tvingas höja avgifterna i takt med de allt högre räntorna.

Köksbolaget Nobia rapporterar också nästa vecka. Bolaget har det riktigt tufft och aktien handlas till de lägsta nivåerna sedan finanskrisen 2009. Nobia har precis som BHG presenterat preliminära siffror för Q3. Tillväxten i Q3 landade preliminärt på +8,1% medan rörelsemarginalen föll rejält till 2,2% (7,1). Orsaken är stort resultattapp i Norden där resultatet preliminärt kom in på 97 Mkr (196).

Danska TCM Group är en konkurrent till Nobia och rapporterar ett par veckor senare (15 november). TCM har vuxit 10% organiskt per år de senaste fem åren och har haft marginaler kring 13%. Det är nästan dubbelt så högt som Nobia som har ett femårssnitt på 7,3% jämförelsevis.

Systemair säljer ventilationslösningar och har brutet räkenskapsår. Deras rapport för augusti till oktober presenteras i början av december.

Nedan finns en liknande sammanställning som den tidigare fast siffror avser årsbasis.

6% organisk tillväxt i snitt

2017-2021 Medel Median
Organisk tillväxt 5,8% 4,7%
Bruttomarginal 30,2% 27,4%
Rörelsemarginal 8,8% 8,9%

Ackumulerat har bolagen vuxit organiskt med knappt 6% per år i snitt. Medianbolaget har uppvisat 4,7% organisk tillväxt. Högst tillväxt (19,2%) senaste fem åren kan BHG stoltsera med. Men det går inte att leva på gamla meriter. TCM ligger också bra till med ett snitt på drygt 10%. Ventilationsbolagen Lindab och Systemair har uppvisat cirka 5% tillväxt per år i genomsnitt.

Av de tio bolagen så har Svedbergs klart bäst bruttomarginal, snittet senaste fem åren är drygt 42%. En förklaring är att bolaget säljer egna varumärke som brukligt har hög marginal. Lägst bruttomarginal med stor andel distribuerade produkter har BHG. De har också lägst rörelsemarginal. I snitt har bolagen en bruttomarginal uppgående till 30,2%. Medianen är 27,4%. Senaste fem åren är den genomsnittligen rörelsemarginalen för de tio bolagen 8,8%. Medianbolaget har en marginal på 8,9%.

EV/Ebit 10,6 gånger i snitt

Bolag med exponering mot bygg- och renovering är generellt konjunkturkänsliga och brukar värderas relativt lågt. Senaste året är den genomsnittliga nedgången 52,8% för gruppen. I snitt värderas bolagen till 10,6 gånger rörelsevinsten på 2023E eller 0,8 gånger omsättningen.

Lindab och Inwido är två bolag som skulle kunna gynnas av investeringar för att sänka energiförbrukningen. Efterfrågan för energieffektiva ventilationslösningar är god enligt Lindab. Cirka 35% av värmen i ett hus försvinner från fönster och dörrar. Det borde vara positivt för Inwido.

Sammantaget är osäkerheten stor och det finns tydliga tecken på att renoveringsmarknaden bromsar in.

Länk till senaste analys och råd, i vissa fall daterad, finns i kolumnen bolag nedan.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2023E EV/Ebit 2023E EV/Sales 2023E Ebit-marginal 2023E % Årlig tillväxt 2023E-2024E %
Balco (Neutral) -61,8 11,6 10,9 1,0 9,4 1,7
BHG Group (Köp) -86,8 12,4 12,2 0,4 3,4 1,1
Byggmax (Neutral) -43,1 8,2 12,9 0,7 5,2 4,0
Inwido (Köp) -38,5 8,9 8,0 0,8 9,8 -2,9
Lindab (Köp) -53,1 10,5 10,1 1,0 10,2 -2,0
Nobia (Neutral) -70,4 9,5 9,5 0,4 4,1 -2,1
Nordic Waterproofing (Köp) -41,7 11,1 11,1 1,1 10,0 -1,7
Svedbergs (Neutral) -50,4 5,4 6,7 0,8 11,5 -0,2
Systemair (ingen aktuell) -25,3 17,3 14,7 1,3 9,1 4,4
TCM Group (ingen aktuell) -56,7 9,2 10,3 0,9 9,1 -4,0
Genomsnitt -52,8 10,4 10,6 0,8 8,2 -0,2
Källa: Factset
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Här hittar du alla analyser