Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bortglömd i skogen

2018-12-19 18:00
Bolaget föddes 2017 när svenska specialpapperstillverkaren Munksjö fusionerades med finska Ahlstrom, med specialpapper och andra fiberbaserade nischprodukter.

Finsk-svenska Ahlstrom-Munksjö har efter fusionen fortsatt tillväxtresan med ett stort förvärv i Nordamerika. Affärsvärlden lockas av starka marknadspositioner och en pressad värdering.

Hört talas om Hans Sohlström? Tänkte inte det. Doldisen Sohlström tog i juni i år över som vd för det, i alla fall på den svenska marknaden, anonyma Ahlstrom-Munksjö när skogsindustriveteranen Jan Åström, tidigare bland annat vd för SCA, gick i pension. Bolaget föddes våren 2017 när svenska specialpapperstillverkaren Munksjö fusionerades med finska Ahlstrom, med specialpapper och andra fiberbaserade nischprodukter.

Motiven för samgåendet var flera: en bredare produktfölj, ökad geografisk spridning där Munksjö, förutom en stark position i Europa, fanns i Sydamerika, och Ahlstrom utöver Europa var etablerat i Nordamerika och Asien. Mer förmånliga finansieringslösningar, starkare balansräkning och ökade resurser för forskning och utveckling var andra skäl till att de i stort sett jämnstora företagen gick samman. Dessutom räknade ledningen med att spara runt 35 miljoner euro årligen i kostnadssynergier. Målet var att skapa global tillväxt genom en stark position inom ett antal nischade områden för fiberbaserade lösningar – bland annat filtrering, dekorpapper, slippapper och mat- och dryckesförpackningar.

Ett och halvt år efter att fusionen verkställdes är bilden att det i stort sett har gått enligt plan. Bolaget har vidtagit åtgärder som ska ge kostnadssynergier med en årlig resultatförbättrande effekt på 50 miljoner euro, som realiseras fullt ut från och med andra kvartalet 2019, rörelsevinstmarginalmålet på 14 procent ligger inom räckhåll (12,7 procent tredje kvartalet 2018) och skuldsättningsgraden, cirka 40 procent, ligger med marginal under taket satt i de finansiella målen.

Ahlstrom-Munksjö har också uppnått en position som nummer ett på flera av sina, fragmenterade, nischmarknader, till exempel inom delar av filtrering. Det har bidragit till att man kunnat genomföra prishöjningar efter kraftigt höjda kostnader på viktiga insatsvaror, främst pappersmassa. Genom förvärvet av amerikanska specialpapperstillverkaren Expera, delvis finansierat genom en nyemission, tar bolaget också ett stort kliv i sin globala tillväxtplan, omsättningen i Nordamerika tredubblas i ett slag.

Problem saknas förstås inte. Affärsområdet Dekor, bland annat ytbeläggningar för laminatgolv och möbler, plågas av hårdnande konkurrens, minskade försäljningsvolymer och låga vinstmarginaler. Produktsegmentet bestrukna papper, en del av Food Packaging-verksamheten inom affärsområdet Specialties, kämpar med stor global överkapacitet och Ahlstrom-Munksjö planerar därför att stänga en pappersmaskin i Frankrike. Ahlstrom-Munksjös rörelsevinstmarginal har också fallit något under årets tre första kvartal jämfört med samma period 2017, främst på grund av högre massapriser.

Aktien har också i år tagit rejält med stryk, fallet är runt 30 procent, sannolikt huvudsakligen som ett resultat av den allmänna börsoron och risken för en kommande lågkonjunktur. Vid nuvarande kurs, 11,60 euro, har p/e-talet rasat ned till drygt 9, baserat på analytikernas snittprognos för 2019, klart under snittet för tio jämförbara företag som hamnar på p/e 12. Med fullt genomslag av kostnadssynergier kan vinstmarginalen också lyfta 2020.

Ahlstrom-Munksjö har skapat en god bas för fortsatt global expansion. Med en stark position inom nischade specialprodukter borde företaget också ha en, för skogs- och pappersindustrin, hygglig motståndskraft i en lågkonjunktur. En relativt stor andel av företagets kundgrupper, som livsmedelssektorn och vårdsektorn, har också låg korrelation med ekonomiska cykler. Mot den bakgrunden känns Ahlstrom-Munksjös aktie och värdering nu väl nedtryckt. Affärsvärldens rekommendation är köp.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom