Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Säkra vinsten i raketen

2019-06-05 18:00
Beijer Refs vd Per Bertland.

Beijer Ref är en strukturell vinnare, men det lär komma bättre ingångslägen framöver. Gör som insynspersonerna och ta hem vinsten.

SÄLJ Det råder ingen tvekan om att kylgrossisten Beijer Ref går en ljus framtid till mötes. Serieförvärvaren är en vinnare på klimatomställningen, dessutom ur flera perspektiv.

Kort beskrivet säljer Beijer Ref kyla, alltifrån luftkonditionering till kylrum. Koncernens värdedrivare har kommit att bli de miljövänligare kylmedierna, där efterfrågan har växt explosionsartat sedan EU och FN har beslutat om en gradvis utfasning av de köldmedier som är mest potenta som växthusgaser. F-gasförordningen spelar Beijer Ref rakt i händerna, då bolaget är en av de största kylleverantörererna i Europa, och ligger väldigt långt fram i utvecklingen av de nya, miljövänligare alternativen. Beijer Ref drar alltså nytta av den globala uppvärmningen, eftersom efterfrågan på kyla ökar – samtidigt som de via sina produkter är med i arbetet för att lappa ihop hålen i ozonlagret.

Beijer Refs drömliknande marknadsscenario är ingen nyhet för investerarna, och aktien har länge varit en favorit även hos Affärsvärlden. Aktien handlas numera på large cap-listan till en kurs runt 210 kronor, efter en kursuppgång på drygt 40 procent i år.

Även om den operativa trenden pekar spikrakt uppåt för Beijer Ref så har aktien haft en desto svängigare resa på börsen under det gångna året. De som köpte aktien på den senaste kurstoppen i augusti, då det framåtblickande p/e-talet var drygt 30, förlorade en dryg tredjedel av sitt investerade kapital under nästföljande tre månader.

Motsägelsefullt nog var det en rekordartad rapport för 2018 års tredje kvartal som sänkte aktien. Trots en tillväxt på 41 procent och en marginalförbättring från 8,5 till 9,4 procent valde ett nervöst investerarkollektiv att ta hem vinsten. Höstens dämpade riskvilja fick aktien att stanna kvar kring 150–160 kronor, för att sedan sticka rejält på kvartalsrapporten i april.

Mycket talar för att pendeln kan svänga på liknande sätt även under 2019. Aktien handlas på all-time-highoch flera insynspersoner har sålt stora positioner, samtidigt som större institutionella placerare väljer att ta hem vinster i Beijer Ref.

Med 2018 års rekordrapporter i ryggen har jämförelsetalen kommit upp, och även om Beijer Ref fortsätter växa både omsättning och lönsamhet ger den höga värderingen väldigt lite utrymme för snedsteg. Fjolårets lönsamhet dopades dessutom av den något paradoxala prisrusningen på miljöfarliga köldmedier. Utbudet krympte väldigt snabbt, vilket gjorde att priserna stack iväg. Frågan är hur länge marginalerna kan stöttas av en sådan efterfrågan på produkter som alltså kommer fasas ut fram till 2030.

De starka trenderna inom Beijer Refs verksamheter gör att bolaget i regel ska värderas högre än den genomsnittliga förvärvsmaskinen på börsen. Men premien på 40 procent relativt teknikhandelsförvärvare som Addtech och Lagercrantz, är väl tilltagen. Likaså har värderingsgapet mellan Beijer Ref och den amerikanska kylgrossisten Watsco, vars p/e-tal ligger på 24, vidgats alltför brett.

En mer rättvis värdering på drygt 25 gånger vinsten skulle dock locka Affärsvärlden till köp i ett så pass välskött bolag med trenden i ryggen. Sälj och köp tillbaka på nivåer kring 170 kronor.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom