Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Utdragen omvandling

2016-10-11 22:00
Avvakta. Nedgången inom gruvor och industri är några av Cavotecs utmaningar. Foto: Jim Andriotis

Verkstadsbolaget Cavotec har ett par tuffa kvartal i ryggen. Trots dessa besvikelser och en trög kursutveckling framstår aktien som väl dyr.

Vänta. Bra ställen att leta efter rabatter kan vara bolag med spretiga strukturer, bolag som har ett par svaga kvartalsrapporter i ryggen eller bolag som följs av få analytiker. Verkstadsbolaget Cavotec uppfyller samtliga kriterier. Därtill har familjen Tigerschiölds investmentbolag Bure seglat upp som huvudägare, vilket gör Cavotec värd att titta närmare på.

Verkstadsbolaget har med sin konglomeratliknande struktur ibland kallats för ett mini-ABB. Adderar till spretigheten gör att aktien 2011 flyttades från Nya Zeeland till Stockholmsbörsen, och dessförinnan hade huvudkontoret flyttats från italienska Milano till schweiziska Lugano.

Men Cavotec representerar också något så ovanligt som ett tillväxtföretag som funnit flera intressanta nischer i den tungfotade verkstaden. Viktigast är försäljningen av teknik som används i hamnar och på flygplatser, vilket står för ungefär tre fjärdedelar av de totala ­intäkterna. Produkterna förkortar angörningstiden, något som ökar kundernas kapacitet utan att de behöver bygga ut. Bland Cavotecs mindre affärsområden hör Tunnlar och Gruvor.

Rent operativt har Cavotec en solid historik. De senaste 20 åren har bolaget redovisat vinst varje år. Och med en kombination av förvärv och organisk tillväxt har omsättningstillväxten varit i genomsnitt 9 procent de senaste tio åren. Åtta förvärv har genomförts sedan millennieskiftet, och under ”kommande konjunkturcykel” är målet att intäkterna ska öka från 230 miljoner till 500 miljoner euro.

Bidra till det ska fjolårets refinansiering om 95 miljoner euro göra. Större rörelsefrihet är också att vänta efter att Cavotec i fjol vann en tvist i amerikansk domstol mot tidigare partnern Michael Colaco. I samband med att hans flygplansutrustnings­bolag Inet förvärvades år 2011 fick han en så kallad corner i Cavotec – och har därför haft möjligheten att stoppa bolags­affärer. Colaco har nu sålt 2,8 miljoner aktier för att kunna betala skadeståndet på 6,8 miljoner dollar, vilket resulterat i en positiv engångspost för Cavotec, samt att Colaco trillat ned några placeringar på ägarlistan. Beslutet har överklagats och tvisten kan fortsätta in i nästa år.

Mot tillväxtstoryn ska ställas att flera av de tidigare förvärven ­finansierats med egna aktier. Sett till vinsten per aktie står Cavotec och stampar på samma nivåer som för tio år sedan. Ett vanligt argument är att priserna kan ­höjas när marknaden konsoliderats tillräckligt, men den effekten har alltjämt låtit vänta på sig.

I det kortare perspektivet står bolaget dessutom inför en rad större utmaningar – främst från den generella nedgången inom gruvor och industri. I fjol sköts även flera viktiga beslut upp ­relaterade till infrastrukturinvesteringar. Och i halvårsrapporten skriver bolaget att en fortsatt försiktighet med att inleda stora projekt är att vänta. Därtill väntas den norska olje- och gasmarknaden vara svag kommande två till tre år.

Med en kundflora på fler än 700 globala kunder – bland de större Atlas Copco, ABB och Sandvik – står Cavotec ändå ­relativt stabilt. Och vänder konjunkturen så finns det en god uppsida i aktien. Men med de flesta mått mätt framstår Cavotec-­aktien ändå som väl dyr i dag. Med en tillväxttakt på 7 procent och ­rörelsemarginal som ökar från 3,2 procent till 7 procent handlas aktien till ett p/e-tal kring 19 på nästkommande år. Det är inte billigt – särskilt inte när direkt­avkastningen inte når högre än 0,9 procent. Baserat på order­ingången som minskat 19,5 procent i årstakt så räknar vi med en fortsatt trög återhämtning i vårt ettårsperspektiv. Vänta.

Daniel Carlsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom