Plejd: Elektrikernas elskling

Tillväxten fortsätter för Plejd och deras produkter för smart belysning som kan styras med mobilen. Tillväxtutsikterna är ljusa och tror man trenden kan hålla i så är det inte svårt att se stor potential i aktien.
Plejds huvudprodukt Dim-01. Bolagets kunder utgörs primärt av professionella elektriker.
Plejd
Börskurs: 53,00 kr Antal aktier: 10,2 m
Börsvärde: 541 Mkr Nettokassa: 48 Mkr
VD: Babak Esfahani Styrelseordförande: Pär Källeskog

Spotlightbolaget Plejd (53 kr) utvecklar tekniska produkter och tjänster inom belysning och hemautomation. Exempelvis dimmers, kontroller och trådlösa ljussystem som kan styras via bolagets mobilapp. Detta är en snabbt växande nisch i takt med att allt fler apparater blir uppkopplade.

Plejd är ett utpräglat tillväxtbolag och har sedan 2016 ökat försäljningen från knappt 5 Mkr till drygt 140 Mkr på rullande tolv månader. Mycket imponerande.

Teckningskursen vid noteringen våren 2016 var 6,35 kronor idag handlas aktien kring 53 kronor. Vi har sedan augusti i fjol ett köpråd på aktien.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 129 180 234 305
 – Tillväxt +63,5% +40,0% +30,0% +30,0%
Rörelseresultat -17 4 7 12
 – Rörelsemarginal -13,5% 2,0% 3,0% 4,0%
Resultat efter skatt -14 3 5 9
Vinst per aktie -1,42 0,26 0,52 0,90
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital -10% 2% 3% 5%
Operativt kapital/omsättning 25% 25% 25% 25%
Nettoskuld/EBIT 2,8 -10,5 -4,2 -1,8
P/E e.m e.m 101,9 58,9
EV/EBIT e.m e.m 70,0 40,4
EV/Sales 3,8 2,7 2,1 1,6

Idag presenterar Plejds kontraktstillverkningspartner i form av svenska Note lysande nyheter. Note har sedan hösten 2018 ett samarbete med Plejd. När samarbetet startade var bedömningen att det skulle generera minst 30 Mkr i försäljning i årstakt för Note.

Volymerna under inledningen på 2020 har varit stark och utvecklats över förväntan med en tillväxt på drygt 150 procent inom ramen för samarbetet. Plejd ökar nu takten ytterligare och bolagen har genomfört initiativ för att bygga upp en materialbuffert för att säkerställa tillväxten framåt. Note meddelar samtidigt att samarbetet med Plejd ”har utvecklats till en av Notes absolut största affärer redan under 2020”.  Det bådar gott för tillväxten för både Note och Plejd framåt. Vi har övrigt för även ett köpråd på Note sedan tidigare.

Plejd Q1 2020 Q1 2019
Omsättning 43,5 Mkr 30,8 Mkr
Tillväxt 41% 77%
Bruttomarginal 52% 36%
Rörelseresultat 2,8 Mkr -7,0 Mkr
Rörelsemarginal 6,4% -22,6%

Åter till Plejd. När första kvartalet presenterades för ett par veckor sedan märktes inga coronasymtom. Den organiska tillväxten landande på 41 procent. Tillväxten i installationer var hela 90 procent (!).

Glädjande var också att bruttomarginalen stärktes både mot föregående år samt jämfört med nivån på 50 procent fjärde kvartalet 2019. Notera dock att bruttomarginalen under första kvartalet i fjol var osedvanligt svag på grund ny produktlansering som kräver intrimning i fabrik samt initialt har högre komponentkostnader. Bruttomarginalen på helårsbasis 2019 var 45 procent jämförelsevis.

I samband med bokslutet i februari framhävde ledningen att arbetet med produktionsoptimeringar fortsätter och väntas ge ytterligare förbättringar av bruttomarginal under 2020. Kanske kan Plejd nå en bruttomarginal kring 55-60 procent på sikt? Rörelsemarginalen i första kvartalet blev drygt 6 procent (-23).

Plejds primära fokus de kommande åren är att ta marknadsandelar och växa omsättningen kraftigt. Detta ska ske genom lansering av nya produkter samt inträde på nya geografiska marknader.

Lönsamheten kommer alltså i andra hand. Ledningen ser det som ”bonus” att uppnå lönsamhet. Även om ambitionen verkar vara att generera svarta siffror på helårsbasis 2020. I och med den starka tillväxten så finns chansen att skalbarheten och därmed resultattillväxten också blir fin på sikt.

Den underliggande lönsamheten, alltså exklusive satsningar på nya produkter verkar dock vara god redan nu, om man får tro ledningen. Men den riktigt stora marginalpotentialen ligger några år bort. I diagrammet nedan illustreras utvecklingen på rullande tolv månader de senaste kvartalen.

Något som är förvånade men ack så positivt är att Plejd inte sett någon större påverkan på verksamheten till följd av corona. Varken gällande efterfrågan eller leveransförmåga. Ledningen med VD Babak Esfahani menar att Plejd vidtagit alla åtgärder bolaget kan för att undvika eventuella störningar framåt samt för att säkra tillgången på komponenter. Samtidigt finns alltid viss osäkerhet kopplat till dessa bitar. Inte minst nu i coronatider.

Noterbart är att byggkedjan Byggmax har gått mycket starkt på börsen sista månaden och växte 21 procent organiskt i första kvartalet. En tolkning av detta är att renoveringstrenden och byggnationstrenden är extra stark för tillfället.

Plejd har under första kvartalet lanserat bolagets fulla sortiment på den norska marknaden. Effekterna av produktlanseringen väntas synas genom att tillväxten tilltar framåt enligt ledningen. Bolaget ser en stor potential i Norge. Plejd har också försäljning i Finland.

Även Nederländerna är en spännande marknad som ledningen pekar ut som den mest lovande för en expansion utanför Norden.

En viktig komponent i Plejds starka tillväxt är att produkterna verkar vara väldigt uppskattade av elektrikerna. Produkterna verkar exempelvis vara enkla att installera.

Sedan vi skrev om Plejd förra gången har bolagets största ägare Schneider Electric sålt sina aktier. Det gjorde man relativt nyligen (i april) till bland annat Andra AP-Fonden och Handelsbanker Fonder. Bakgrunden till försäljningen var att Plejd och Schneider Electric inte kunnat nå ”närmare samarbete eller synergier”. Via denna länk finns en intervju med Scheiders svenska VD om aktieförsäljningen i Plejd.

Schneider har en egen lösning i form av Wiser. Teknikrisken för en lekman i sammanhanget är ganska svårbedömd. En viktig skillnad är att Plejd använder sig av ett ”stängt system” medan Scheider och Wiser har ett ”öppet system”.

Framöver tror vi Plejd kan upprätthålla en stark tillväxt i takt med lansering av nya produkter och marknader. Det är dock inte helt lätt att räkna på Plejd då tillväxttakten är hög. Vi skissar på att försäljningen ökar 40 procent i år och därefter omkring 30 procent. Plejd har varit tydliga med att tillväxt är första prioritet. Lönsamhetsmässigt har vi därför räknat att bolaget fortsätter investera mycket i nya tillväxtsatsningar. Det tror vi är en bra strategi.

Med bakgrund mot att omsättningstillväxten (än så länge) är det viktigaste nyckeltalet så har vi valt att värdera Plejd utifrån en multipel på omsättningen (EV/Sales). På våra prognoser för 2020 handlas Plejd till drygt 2,5 gånger omsättningen. Spontant inte särskilt högt med tanke på den starka tillväxten. Om vi räknar med att Plejd behåller den värderingen blir avkastningspotentialen cirka 45 procent ett par år ut.

Vi blir heller inte förvånade om Plejd värderas högre än så givet att tillväxten håller i. Uppsidan i det optimistiska scenariot är betydande. Minuset är teknikrisken och att aktörer som exempelvis IKEA vinner mark inom produkter för smarta hem (pessimistiskt scenario).

Plejds tillväxtsatsningar belastar kassaflödet. I diagrammet nedan finns en sammanställning över hur bolagets kassa förändrats de senaste åren. Plejd har genomfört två emissioner. En till den förra storägaren Schneider Electric samt en ytterligare riktad emission till ett antal svenska institutioner.

Per den 31 mars hade Plejd 53 Mkr i kassan samt en outnyttjad kreditfacilitet på ytterligare 20 Mkr. Vi bedömer att det inte föreligger något finansieringsbehov i närtid. Å andra sidan så tror vi inte heller att det är otänkbart att Plejd kommer göra ytterligare riktade emissioner i framtiden. Dels för att stärka balansräkningen men även för att få in nya institutionella ägare. VD och ordförande äger 4 respektive 3 procent av aktierna i Plejd.

Plejd har genererat en mycket stark försäljningstillväxt sedan noteringen våren 2016. Elektrikerna verkar uppskatta produkterna. Plejd har därmed starka försäljningskanaler som de kan sälja ytterligare produkter till.

Vi tror sannolikheten är god att den starka tillväxttrenden fortsätter och ser fortsatt attraktiv uppsida i aktien. Brasklappen i denna typ av snabbväxande teknikbolag är att marknaden är i ständig förändring samt att teknikrisken är svårbedömd på sikt. Kan man leva med dessa risker så ser vi inga direkta hinder till att köpa aktien.

Plejd tio största ägare Värde (Mkr) Andel
Pluspole Holding AB 38,31 7,10%
Christian von Koenigsegg 37,99 7,04%
Handelsbanken Fonder 32,70 6,06%
Avanza Pension 29,83 5,53%
Erik Calissendorff 25,96 4,81%
Babak Esfahani 21,20 3,93%
Pär Källeskog 15,93 2,95%
Nordnet Pensionsförsäkring 15,23 2,82%
Aktia Asset Management 13,25 2,46%
Sten Raner 7,93 1,47%
Källa: Holdings