A3 sänker utdelningen

Tele- och bredbandsoperatören A3 redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst. Bolaget drar ner utdelningen.

Omsättningen sjönk 2,6 procent till 204,2 miljoner kronor (209,6).

Ebitda-resultat blev 19,0 miljoner kronor (17,5), med en ebitda-marginal på 9,3 procent (8,3).

Rörelseresultatet blev 1,3 miljoner kronor (4), med en rörelsemarginal på 0,6 procent (1,9).

Resultatet före skatt var -1,7 miljoner kronor (3,3).

Resultatet efter skatt blev 5,5 miljoner kronor (0,2), en ökning med 2 650,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,17 kronor (0,01), vilket innebär en ökning med 1 600,0 procent mot föregående år.

A3 föreslår 1,00 kronor i utdelning (1,25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 11,4 miljoner kronor (-8,5).

“Verksamheten är stabil och har ett starkt underliggande kassaflöde. Företagssegmentet visar tillväxt (223,7 MSEK vs 213,6 MSEK), vi försvarar omsättningen inom privatkundsegmentet trots ”Sunset effekt” 582,2 MSEK vs 600 MSEK), och framför allt har vi satt en ebitda-nivå om ca 18 miljoner kronor per kvartal. Framgent ska vi fortsätta att successivt förbättra vår verksamhet, och om rätt tillfälle uppstår utnyttja eventuella M&A möjligheter och accelerera förbättring av vår performance”, skriver vd Paul Moonga i rapporten.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här