Actic vinstvarnar till följd av andra vågen av covid-19

Gymkedjan Actic Group förväntar sig i det fjärde kvartalet rapportera en 25-30% lägre försäljning på cirka 160-175 miljoner kronor, att jämföra med 234 miljoner kronor året innan.
Actics VD Anders Carlbark. Foto: Actic

Bolaget kommenterar inte ebitda men skriver att det kommer att bli väsentligt sämre än föregående år på grund av försäljningsminskningen.

Den lägre försäljningen beror på en andra coronavåg. För att stoppa virusspridningen har tyska myndigheter stängt alla gym från den 30 november till 20 december. Därtill är 7 av 26 gym i Norge stängda och nyförsäljningen lägre i Sverige.

”Den minskade försäljningen är naturligtvis mycket olycklig, men den är relaterad till covid-19 och myndighetsbeslut och vår bedömning är att detta inte påverkar våra långsiktiga förväntningar. Vi har tidigare visat att vi snabbt kan återhämta verksamheten. För att minska resultateffekten ser vi över våra kostnader för att delvis kompensera för försäljningsminskningen”, säger VD Anders Carlbark.