Better Collectives rörelseresultat blev starkare än förväntat

Better Collectives rörelseresultat i andra kvartalet 2020 var bättre än analytikernas förväntningar. Intäkterna var i linje med förväntningarna.
Jesper Søgaard, VD Better Collective. Foto: Better Collective
Nettoomsättningen sjönk 3,2 procent till 15,3 miljoner euro (15,8). Utfallet var 1,9 procent sämre än analytikerkonsensus som låg på 15,6 miljoner euro.

Justerat ebitda-resultatet uppgick till 6,7 miljoner euro (7,0), med en justerad ebitda-marginal på 43,8 procent (44,3).

Ebita-resultatet uppgick till 6,9 miljoner euro (6,7), med en ebita-marginal på 45,1 procent (42,4).

Rörelseresultatet blev 5,3 miljoner euro (5,4), vilket är 32,5 procent bättre än det förväntade rörelseresultatet på 4,0 miljoner euro. Rörelsemarginalen var 34,6 procent (34,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 4,7 miljoner euro (5,5), med en justerad rörelsemarginal på 30,7 procent (34,8).

Resultatet före skatt var 4,8 miljoner euro (4,9).

Resultatet efter skatt blev 3,9 miljoner euro (3,7). Resultat per aktie hamnade på 0,08 euro (0,09).

Bolaget behåller sina mål för 2020 oförändrade.

Inställda och uppskjutna större sportevenemang har skapat mindre synlighet och därmed större osäkerhet än före covid-19-pandemin. Det finns därför en ökad osäkerhet om intäktsökningen för helåret 2020 jämfört med tidigare perioder.

Intäktsökningen för helåret 2020 förväntas bli 15-25 procent utan intäktsbidrag från nya förvärv.
Förvärvs-pipelinen utvecklas väl och Better Collective räknar med att genomföra ett eller flera förvärv före årsskiftet vilket förväntas ge en totala intäktsökning, inklusive förvärv, på minst 30 procent. Vinstmarginalen för helåret väntas kvarstå på minst 40 procent oberoende av förvärv.

För 2021 förväntar sig bolaget en normaliserad situation för större sporter. Dessutom planeras flera större evenemang som skjutits upp från 2020, inklusive Euro 2020, nu Euro 2021. Finansiella mål för 2021 kommer att meddelas i bokslutet för 2020, skriver bolaget i delårsrapporten.

Better Collective, MEUR Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 15,3 15,6 -1,9% 15,8 -3,2%
EBITDA, justerat 6,7 7,0 -4,3%
EBITDA-marginal, justerad 43,8% 44,3%
EBITA 6,9 6,7 3,0%
EBITA-marginal 45,1% 42,4%
Rörelseresultat 5,3 4,0 32,5% 5,4 -1,9%
Rörelsemarginal 34,6% 25,6% 34,2%
Rörelseresultat, justerat 4,7 5,5 -14,5%
Rörelsemarginal, justerad 30,7% 34,8%
Resultat före skatt 4,8 4,9 -2,0%
Nettoresultat 3,9 3,7 5,4%
Resultat per aktie, EUR 0,08 0,09 -11,1%