9 oktober 2020 08:48

Bopriser väntas fortsätta öka

Den starka bostadsmarknaden har överraskat de flesta experter. Och nu tror de flesta på en fortsatt prisuppgång på bostäder, visar Affärsvärldens sammanställning.

Den nedgång i bostadspriserna som befarades i början av coronakrisen förverkligades aldrig. Istället har priserna fortsatt upp. Sedan mars 2020 har villapriserna i riket som helhet ökat med 8 procent och bostadsrättspriserna med 3 procent.

”Det är tydligt att både hushåll och analytiker initialt överskattade pandemins negativa betydelse för bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson, i ett uttalande i samband med bankens Boprisindikator för september.

Även Handelsbanken, som i maj varnade för ett boprisras i spåren av corona, uttrycker sin överraskning över bostadsmarknadens motståndskraft i en färsk konjunkturprognos.

”Antalet sålda bostadsrätter har skjutit i höjden i sommar och det tycks som att priser på villor och fritidshus har ökat särskilt starkt. En förklaring skulle kunna vara att krisen till stor del har drabbat låginkomsttagare, som inte till lika hög grad äger sin bostad. Dessutom har börsuppgången bidragit till att förmögenheter inte minskat. Den nuvarande bedömningen är att bostadspriserna, som återhämtat sig efter den initiala prisnedgången, fortsätter att öka svagt under hösten”, skriver de.

SBAB:s chefsekonom Robert Boije säger sig också ha blivit överraskad av boprisuppgången.

”Vi spådde redan i början av mars att bostadspriserna skulle stå emot coronakrisen så länge inte arbetslösheten skulle gå upp långt över 10 procent. Att de däremot skulle gå upp så här mycket förvånar mig dock lite”, säger han i samband med de senaste siffrorna från SBAB och Booli, som visar på en fortsatt boprisuppgång under september.

En av de viktigaste faktorerna bakom prisuppgången pekas ut som de låga räntorna, vilka också spås ligga på låga nivåer en lång tid framöver, bland annat som en effekt av stödköp från centralbanker.

Fortsatt prisuppgång 2021

“Fortsatt låga räntor, avsaknaden av nya kreditrestriktioner och skatteförändringar och ett stort behov av bostäder hos en växande befolkning talar för att bostadspriserna fortsätter att stiga svagt i höst och under 2021 och 2022”, skriver Swedbank i sin Economic Outlook.

Det stigande intresset för hemmet under krisen har också pekats ut som en bidragande faktor till motståndskraften. Bland annat pekar Robert Boije på att hemester och hemarbete har gjort att hemmet åter hamnat i blickfånget. Han får medhåll av flertalet mäklare.

”Nu har vi levt med Corona i ett halvår och vi kan konstatera priserna har stigit och antal affärer har legat på en hög nivå. Hemmet har blivit ännu mer centralt i våra liv och Sveriges hantering av pandemin har gjort det möjligt för säljare och köpare att fortsätta göra bostadsaffärer”, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån i samband med Mäklarstatisks rapport för september.

Hemmet uppvärderas

Även Fredrik Kullman, VD vid Bjurfors Stockholm, menar att pandemin har fått många att omvärdera, och uppvärdera, det egna hemmet.

”De här nya perspektiven har fått fler att vilja investera mer i bostaden vilket driver upp priserna”, säger han i en kommentar till Valueguards prisindex, som visar fortsatt stigande bostadspriser.

Bopriserna väntas också fortsätta uppåt. I sin senaste konjunkturrapport spår exempelvis Nordea att priserna kommer att stiga med 6% i år.

SEB:s boprisindikator för oktober visar också på stigande boprisförväntningar. Indikatorn steg med 12 enheter i oktober, från 46 till 58 och andelen hushåll som tror på stigande priser 10 procentenheter från september till 65%.

Nordeas Boendebarometer visar på samma trend. Där tror nästan vartannat svenskt hushåll nu på stigande bostadspriser det kommande året.

Samtidigt menar Nordea att utvecklingen med skuldsättning bör oroa Riksbanken. Nordeas chefsekonom Annika Winsth manar i den senaste boränteprognosen Riksbanken till att vara försiktig med att stimulera bostadsmarknaden genom att köpa bostadsobligationer som håller nere räntorna även mot hushållen.

Nu har dessutom Regeringen föreslagit ett borttagande av den så kallade uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning, och frågan är vad detta kan få för ytterligare effekter när det klubbas igenom. Bland annat har Robert Boije uttryckt en optimism inför vad detta kan innebära på bostadsmarknaden.