Bravida i linje med förväntan

Installationsbolaget Bravida redovisar en rapport för det tredje kvartalet som är i linje med analytikernas förväntningar. Både omsättningen och vinsten kom att bli något högre jämfört med fjolåret.
Bravida
Omsättningen steg till 4 854 miljoner kronor (4 750). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 949.

”Det är glädjande att vi nu under kvartalet ser en återhämtning till mer normala förhållanden. Omsättningstillväxten uppgick till 2%. Pandemin har föregående år påverkat orderingången inom installationsverksamheten vilket resulterat i lägre produktionsvolym i år. Även viss fördröjning av projektplanering och uppstart hos kunderna förklarar den lägre aktiviteten”, kommenterar VD Mattias Johansson.

Ebita-resultatet uppgick till 294 miljoner kronor (284), väntat 292, med en ebita-marginal på 6,1% (6,0).

Rörelseresultatet blev 293 miljoner kronor (283). Rörelsemarginalen var 6,0% (6,0).

Resultatet före skatt var 280 miljoner kronor (271).

Resultatet efter skatt blev 221 miljoner kronor (213), analytikerkonsensus 224.

Orderingången landade på 5 212 miljoner kronor (4 024).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -139 miljoner kronor (10).

Om utsikterna skriver Johansson att dessa har förbättrats successivt under året och att återhämtningen är tydlig inom både service- och installationsverksamheten.

”Vår starka orderingång och orderstock borgar för en förbättrad omsättningstillväxt de kommande kvartalen”, säger han.

Johansson kommenterar också de ökade råvarupriserna och säger att det finns risk för materialbrist inom vissa områden. Han tillägger att man inom Bravida följer utvecklingen noga och har en ”bra systematik för att hantera detta”.

Bravida, Mkr Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020 Förändring
Orderingång 5 212 4 024 29,5%
Nettoomsättning 4 854 4 949 -1,9% 4 750 2,2%
EBITA 294 292 0,7% 284 3,5%
EBITA-marginal 6,1% 5,9% 6,0%
Rörelseresultat 293 283 3,5%
Rörelsemarginal 6,0% 6,0%
Resultat före skatt 280 271 3,3%
Nettoresultat 221 224 -1,3% 213 3,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet -139 10

Konsensusdata från Factset

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.