Det svenska hjälmbolagets nya strategi

Mips presenterar nya mål inför sin kapitalmarknadsdag som hålls i dag, fredag.

De nya långsiktiga finansiella målen är att ha en nettoomsättning överstigande 1 miljard kronor år 2025, att upprätthålla en underliggande rörelsemarginal överstigande 40 procent och att ha en ordinarie utdelning som överstiger 50 procent av nettoresultatet.

De kan ställas mot tidigare mål, som avsåg 2020, om att organiskt växa till en nettoomsättning överstigande 400 miljoner kronor per år 2020, och att nå en rörelsemarginal överstigande 40 procent år 2020. Den tidigare utdelningspolicyn var att dela ut cirka 50 procent av nettoresultatet när bolaget har uppnått önskad finansiell stabilitet.

Mips omsatte 193 miljoner under 2018. Tillväxten under första halvåret 2019 uppgick till 61 procent och under dessa sex månader låg omsättningen på 128 miljoner. Rörelsemarginalen under årets första del var 38,1 procent.

“Vi har visat goda framsteg mot att nå våra finansiella mål för 2020 med en kontinuerlig tillväxt och stark lönsamhet och det var därför dags att definiera nya ambitioner bortom 2020”, säger Mips vd, Max Strandwitz i pressmeddelande.

Bolaget kommer också att vid kapitalmarknadsdagen prata om sin nya 2025-strategi. Den har byggts kring tre huvudsakliga hjälmkategorier bestående av Sports, Moto och Safety som tillsammans representerar en fokusmarknad omfattande totalt 130 miljoner hjälmar (tidigare fokusmarknad innefattade 43 miljoner hjälmar).

“En betydande förändring är att MIPS nya fokusmarknad nu även omfattar 60 miljoner hjälmar för industriell användning vilka tidigare ansågs vara icke-adresserbara. Dessa hjälmar ingår i Safety-kategorin som består av totalt 70 miljoner adresserbara hjälmar”, skriver Mips.

Vidare har bolagets investeringar i produktutveckling resulterat i nya Mips-lösningar som medfört att fler hjälmar, även i lägre prispunkter, anses vara adresserbara, heter det.

Mips utökade produktutbud, tillsammans med en underliggande marknadstillväxt, har resulterat i en större fokusmarknad inom kategorin Sports, omfattande fler än 30 miljoner hjälmar. MIPS fokusmarknad inom Moto-kategorin omfattar nu totalt 30 miljoner hjälmar.

Kapitalmarknadsdagen startar klockan 10 och hålls i Stockholm.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här