Eolus Vinds resultat mer än halverades

Eolus Vind redovisar ett mer än halverat resultat under det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår jämfört med samma period året innan.
Omsättningen sjönk 55,8% till 456,9 miljoner kronor (1 034).

Rörelseresultatet blev 76,8 miljoner kronor (72,0), med en rörelsemarginal på 16,8% (7,0).

Resultatet före skatt var 37,6 miljoner kronor (72,6).

Resultatet efter skatt blev 32,8 miljoner kronor (81,0), en minskning med 59,5% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,32 kronor (3,25), vilket innebär en minskning med 59,4% mot föregående år.

Under kvartalet togs 38 (28) nya vindkraftverk i drift, med en total effekt om 160,3 megawatt (104,4).

Totalt överlämnades 39 (29) vindkraftverk under kvartalet, med en total effekt om 161,1 megawatt (105,2).

Orderstocken uppgick till 4 591,1 (1 348,9) miljoner kronor vid utgång av kvartalet.

”Med en stark balansräkning och en orderstock på nästan 4,6 miljarder kronor står Eolus väl rustat att ta sig an fortsatta utmaningar och möjligheter i omställningen till en hållbar energiförsörjning på alla de marknader där vi är verksamma”, uppger bolagets vd Per Witalisson.

Eolus Vind, Mkr Q4-2019/2020 Q4-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 456,9 1 034 -55,8%
Rörelseresultat 76,8 72,0 6,7%
Rörelsemarginal 16,8% 7,0%
Resultat före skatt 37,6 72,6 -48,2%
Nettoresultat 32,8 81,0 -59,5%
Resultat per aktie, kronor 1,32 3,25 -59,4%