FI inleder sanktionsprövningar mot bostadsutvecklare

Finansinspektionen, FI, har inlett sanktionsprövningar mot bostadsutvecklarna Peab, JM och Besqab, skriver Di på fredagen.

Frågan gäller hur bolagen redovisat fastighetsutveckling genom bostadsrättsföreningar, vilket Stockholmsbörsen tidigare haft synpunkter på.

En sanktion i den här typen av ärenden kan som mest bli det högsta av 10 miljoner euro, 5 procent av bolagets årsomsättning på koncernnivå eller två gånger den eventuella vinst som bolaget gjort till följd av överträdelsen.

Besqab uppger för Di att bolaget har fått muntlig information från FI om att deras ärende har överlämnats till sanktionsprövning. Peab bekräftar också att FI har gått vidare med deras ärende för rättslig prövning och även JM uppger att deras ärende nu hanteras inom ramen för en sanktionsprövning.

Oscar Properties ger däremot inget rakt svar på Di:s fråga om huruvida de fått information om att FI gått in i en sanktionsprövning. Skanska och SSM har fått information från FI om att myndigheten har lagt ned de respektive undersökningarna mot dem.

Besqab är inte alls överens med FI om de preliminära slutsatser som myndigheten har redovisat. FI:s tolkning får enligt Besqab konsekvenser för redovisningen av både intäkter och skulder. Vad gäller intäkterna handlar det om huruvida successiv vinstavräkning ska tillåtas eller om intäkter ska redovisas först vid slutleverans.

På skuldsidan handlar det om huruvida de skulder som bostadsrättsföreningar har under projekttiden, primärt ska redovisas i bostadsutvecklarens balansräkning. Det skulle dock inte påverka Besqab speciellt mycket, enligt finanschef Magnus Ekström.

”Vi har en soliditet på 65 procent, och skulle vi konsolidera nu hade vi ändå haft en soliditet på mellan 45 och 50 procent, så det är fortfarande väldigt högt. Men ligger man lägre, som en del andra bolag, kan det bli jobbigare”, säger han till DI.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.