Förlust för Lundin Mining

Gruvbolaget Lundin Mining redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar ett lägre än väntat justerat resultat per aktie. Bolaget sänker vissa produktionsprognoser.

Omsättningen sjönk 9,2 procent till 378 miljoner dollar (416,4). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 489.

Resultatet efter skatt blev -113,6 miljoner dollar (60,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,15 dollar (0,07).

Justerat resultat per aktie blev -0,06 dollar (0,09), vilket är sämre än analytikerkonsensus som låg på 0,00.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 83,4 miljoner dollar (62,1).

Likvida medel uppgick till 366,9 miljoner dollar (250,6).

Bolaget justerar flera produktionsprognoser för 2020.

Kopparproduktionen bedöms landa i intervallet 264 000 – 293 000 ton, mot tidigare bedömning 272 000 – 296 000 ton.

Zinkproduktionen spås uppgå till 142 000 – 152 000 ton, mot tidigare 172 000 – 187 000 ton.

Guldproduktionen spås uppgå till 175 000 – 190 000 uns, mot tidigare 190 000 – 200 000 uns.

Nickelproduktionen upprepas.

Kapitalinvesteringarna spås uppgå till 440 miljoner dollar, ned från tidigare 620 miljoner.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här