Handelsbanken säljer kortinlösenverksamhet

Handelsbanken har ingått avtal om att överlåta sin kortinlösenverksamhet till Worldline mot en ersättning på cirka 2 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Överlåtelsen uppges vara ett led i Handelsbankens översyn av sin betalaffär som inleddes hösten 2020 och i samband med affären har Handelsbanken ingått ett distributionsavtal med Wordline.
Kortinlösenverksamheten hade ett provisionsnetto på 190 miljoner kronor samt externa kostnader på 20 miljoner kronor under 2020.
Affären väntas kunna slutföras under 2021.