Hushållens lån i Sverige ökar

Den årliga tillväxttakten avseende utlåning till hushåll steg till 5,9% i maj, skriver SCB.
Foto: Anders Wiklund/TT

Tillväxttakten för utlåning till hushåll har ökat det senaste halvåret.  Samtidigt har bostadslånen, som utgör 82% av utlåningen till hushållen, succesivt ökat under pandemin. I maj låg den årlige tillväxttakten för bostadslånen på 6,0%.

Bostadslån från nya aktörer, s.k. bostadskreditinstitut, har också en betydligt högre tillväxttakt än de från MFI, skriver SCB. Deras årliga tillväxttakt för bostadslån var 49,6% i maj. Bostadskreditinstitut stod i maj för 0,9% av hushållens bostadslån.

Genomsnittsräntan på nya avtal för bostadslån var 1,35% samtidigt som den rörliga räntan på nya avtal för bostadslån låg på 1,42%. Räntan för nya bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år ligger på historiskt låga nivåer, på i genomsnitt 1,29%.