Ingves: Rimligt med räntehöjning trots inbromsning

Det är en rimlig bedömning att Riksbanken kan höja räntan trots att svensk ekonomi går in i en lugnare fas. Att inflationen väntas ligga lite lägre vid årsskiftet hindrar inte det då inflationen generellt väntas ligga nära målet. Det sade riksbankschef Stefan Ingves vid en pressträff på torsdagen.

Prognoserna har inte ändrats så mycket sedan julimötet, sedan finns det stora politiska risker. Men den typen av risker får behandlas när de kommer, de är mer av karaktären noll eller ett, eller samtal eller inte.

”De är svårt att ta ut den typen av konjunktureffekter i förskott”, sade han.

Det går inte att utesluta något om framtiden, men i dagsläget ser Ingves inte någon räntesänkning framför sig.

Han sade att ur ett ekonomiskt perspektiv har det inte någon betydelse att just komma upp till 0 procent för reporäntan eller att passera nollan, varken uppåt eller nedåt, även om det kan ha ett symboliskt värde.

Det är inte så att just nollan varit ett huvudnummer för penningpolitiken nu, utan skälen för hållningen är andra.

Han sade att när de talar om dämpning så är det från ett synnerligt gott läge. Vi har också ett extremt lågt ränteläge, och normalisering innebär att vi sakta ska krypa uppåt.

De följer vad Federal Reserve och ECB gör, men det finns inget mekaniskt samband, och då kan man landa i lite olika bedömning.

Det är ganska många gånger så att det gått bättre i Sverige än i euroområdet, tillväxten har i snitt varit högre, och det är inte så att de ser någon lågkonjunktur framför sig. De ser i stället fortsatt flera goda år framför sig.

Att kronan handlats svagare är något som de får hantera, det är inte så att kronan specifikt varit någon variabel de tagit hänsyn till nu. De kan inte justera penningpolitiken utifrån kronan på kort sikt, och de tror fortsatt att kronan kommer att stärkas framöver.

På frågan om det skulle kunna bli aktuellt med mindre förändringar av styrräntan om de behöver sänka sade han att de generellt i många år valt att justera räntan i 25-punkterssteg, både uppåt och nedåt. Det är svårt att mäta effekterna av väldigt små ränteförändringar, och det har därför tett sig naturligt att hålla sig till 25 punkter.

”Det är svårt att nu se något som talar emot det och som talar för mindre ränteförändringar”, sade han.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.