Inwido ökade rörelseresultatet som väntat

Fönstertillverkaren Inwido redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med marknadens förväntningar.
Omsättningen steg 0,3 procent till 1 448 miljoner kronor (1 443). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 412.

Ebita-resultatet uppgick till 48 miljoner kronor (45), med en ebita-marginal på 3,3 procent (3,1).

Rörelseresultatet blev 43,7 miljoner kronor (39,9), väntat rörelseresultat var 43. Rörelsemarginalen var 3,0 procent (2,8).

Resultatet före skatt var 0,8 miljoner kronor (45,3), analytikerkonsensus 30. Det negativa utfallet på finansiella nettot förklaras av negativa valutaeffekter på lån i utländsk valuta.

Resultatet efter skatt blev 5,8 miljoner kronor (33,4), analytikerkonsensus 23.

Resultat per aktie hamnade på 0,10 kronor (0,58).

Orderingången ökade med 9 procent och orderstocken ökade med 12 procent till 1 031 miljoner kronor.

“Utsikterna för 2020, givet de svårbedömda effekterna av Covid-19, är mycket svårprognosticerade och vi har stor beredskap för ett hastigt förändrat läge i våra verksamheter. I denna osäkra tid fokuserar vi på att säkra vår förmåga att leverera på efterfrågan och kundernas önskemål samtidigt som vi förbereder oss för att omgående kunna parera vår kostnadsmassa vid minskande efterfrågan”, skriver vd Henrik Hjalmarsson i rapporten.

Inwido har samtliga anläggningar igång förutom tre stycken i Storbritannien. Materialförsörjningen har hittills fungerat utan materiella störningar.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här