JM nådde inte upp till förväntningarna på rörelseresultat

Bostadsutvecklaren JM redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat och jämfört med samma period föregående år sjönk vinsten.

Omsättningen sjönk 7,2 procent till 3 662 miljoner kronor (3 944). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 684.

Rörelseresultatet blev 357 miljoner kronor (506), väntat rörelseresultat var 396. Rörelsemarginalen var 9,7 procent (12,8).

Resultatet före skatt var 340 miljoner kronor (488).

Resultatet efter skatt blev 266 miljoner kronor (386), analytikerkonsensus 295.

JM, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 3 662 3 684 -0,6% 3 944 -7,2%
Rörelseresultat 357 396 -9,8% 506 -29,4%
Rörelsemarginal 9,7% 10,7% 12,8%
Resultat före skatt 340 488 -30,3%
Nettoresultat 266 295 -9,8% 386 -31,1%
Resultat per aktie, kronor 5,50

Konsensusdata från Factset    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här