Lime ökade omsättningen och resultatet

Mjukvarubolaget Lime Technologies, som utvecklar CRM-system, redovisar ökad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre vinst.

Omsättningen uppgick till 69,9 miljoner kronor (58,5), en ökning med 19 procent mot föregående år. Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 19 procent (14). Repetitiva intäkter uppgick till 39,1 miljoner kronor (32,1). 

Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om 0,3 miljoner kronor (0) hänförliga till bolagets notering på Nasdaq Stockholm. 

Ebitda-resultat blev 17,9 miljoner kronor (13,0), med en ebitda-marginal på 25,6 procent (22,2). 

Rörelseresultatet blev 10,2 miljoner kronor (8,5), med en rörelsemarginal på 14,6 procent (14,5). 

Resultatet efter skatt blev 7,5 miljoner kronor (6,7), en ökning med 12 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,56 kronor (0,54). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 9,4 miljoner kronor (0,1).

”För att komplettera vår organiska tillväxt letar vi kontinuerligt efter mindre förvärv som kan
stärka vår produktportfölj. Under första kvartalet har vi haft intressanta dialoger. Det återstår att se om någon av dessa dialoger landar i mer klokskap, partnerskap eller förvärv”, uppger vd Erik Syrén i rapporten.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.