Mips rörelseresultat dubblerades

Hjälmsäkerhetsbolaget Mips redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Även rörelsevinsten ökade och nu föreslås utdelningen att höjas.
MIPS lösning skyddar hjärnan från rotationsskador vid sneda islag. Teknologin säljs som en slags ingrediens till hjälmtillverkare runt om i världen. Fram till och med 2019 har bolaget sålt mer än 14,2 miljoner MIPS BPS enheter till cykel, motorcykel, snösport, ridsport och klättring. Foto: Mips/Jonas Kullman
Omsättningen steg 60,0 procent till 140 miljoner kronor (87,5), den organiska tillväxten uppgick till 77% under kvartalet

Rörelseresultatet blev 76 miljoner kronor (39,0), med en rörelsemarginal på 54,3% (44,6).

Resultatet efter skatt blev 59 miljoner kronor (30,1), en ökning med 96,0% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,23 kronor (1,16), vilket innebär en ökning med 92,2% mot föregående år.

I utdelning föreslås 3,50 kronor (3,00).

I rapportens VD-ord skriver Max Strandwitz att de finansiella målen står fast.

”2020 har varit ett väldigt utmanande år på många olika sätt. Jag är stolt över hur vår organisation hanterat de stora svängningarna och samtidigt lanserat nya lösningar för framtida tillväxt. Alla på MIPS har, trots förändrade förutsättningar, tagit mycket ansvar och hjälpt till att flytta fram våra positioner på ett tillfredsställande sätt. Vi har i oförändrad takt fortsatt att investera bakom våra strategiska initiativ. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra produkter och därför ser jag fram emot resan mot att uppnå våra långsiktiga mål”.

Mips, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 140 87,5 60,0%
Rörelseresultat 76 39,0 94,9%
Rörelsemarginal 54,3% 44,6%
Nettoresultat 59 30,1 96,0%
Resultat per aktie, kronor 2,23 1,16 92,2%
Utdelning per aktie, kronor 3,50 3,00 16,7%