Nent Group ökade antalet Viaplay-abonnenter med 25%

Mediebolaget Nent Group redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade. Att avyttring av Viasat Consumer skett har påverkat jämförelsesiffrorna.
Nents Anders Jensen.
Anders Jensen.

Antalet adderade kunder växte med 25% på årsbasis till 3 147 000, och vd:n Anders Jensen förväntar sig att abonnentbasen ska växa med minst 400 000 nordiska hushåll i år.

Omsättningen sjönk 18,5% till 2 982 miljoner kronor (3 657). Justerat för Viasat Consumer var den organiska tillväxten 15,9%.

Rörelseresultatet blev 210 miljoner kronor (219), med en rörelsemarginal på 7,0% (6,0).

Resultatet efter skatt blev 155 miljoner kronor (157), en minskning med 1,3% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,99 kronor (2,33), vilket innebär en minskning med 14,6% mot föregående år.

Jensen lyfter även att bolaget snart kommer gå in i en period där jämförelsesiffrorna kommer att vara stark påverkade av pandemin.

Framgent säger företagsledaren att bolaget är på rätt väg med tillväxt- och expansionsplanerna och Nent vässar verksamheten och investerar i Viaplays tillväxt.

”Vi har en stabil och skalbar plattform som hela tiden utvecklas, och vi är helt fokuserade på att leverera den bästa möjliga kundupplevelsen. Vårt mål är att bli Europas främsta streamingbolag och att vara ett av de mest inkluderande och mångfaldiga underhållningsföretagen i världen”, avslutar Jensen.

Nent Group, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 2 982 3 657 -18,5%
Rörelseresultat 210 219 -4,1%
Rörelsemarginal 7,0% 6,0%
Nettoresultat 155 157 -1,3%
Resultat per aktie, kronor 1,99 2,33 -14,6%