New Wave i linje med omvända vinstvarningen

Profilklädersbolaget New Wave redovisar minskande omsättning och vinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Siffrorna stämmer överens med tidigare kommunicerad omvänd vinstvarning.
Torsten Jansson.

Omsättningen sjönk 22,1 procent till 1 315 miljoner kronor (1 689).

Rörelseresultatet blev 110,1 miljoner kronor (119,6), med en rörelsemarginal på 8,4 procent (7,1).

Resultatet före skatt var 92,8 miljoner kronor (103,6).

Resultatet efter skatt blev 72,9 miljoner kronor (83,7), en minskning med 12,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,11 kronor (1,28), vilket innebär en minskning med 13,3 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 251,4 miljoner kronor (9,0).

VD Torsten Jansson skriver om hur den närmsta tiden är osäker, men att han ändå är övertygad om att det på lång sikt kommer leda till att bolaget kommer ur krisen starkare än vad man var före den.

New Wave, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 315 1 689 -22,1%
Rörelseresultat 110,1 119,6 -7,9%
Rörelsemarginal 8,4% 7,1%
Resultat före skatt 92,8 103,6 -10,4%
Nettoresultat 72,9 83,7 -12,9%
Resultat per aktie, kronor 1,11 1,28 -13,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet 251,4 9,0 2 693,3%
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här