Qliro ökade omsättningen något

Betaltjänstbolaget Qliro redovisar något ökade intäkter samt en minskad nettoförlust i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Carolina Brandtman, VD på Qliro.
Carolina Brandtman, VD på Qliro.
De totala intäkterna uppgick till 100,5 miljoner kronor (97,1).

Volymerna i Qliros betalsätt ökade med 12% och betaltjänstbolagets totala utlåning steg med 16%.

Räntenettot uppgick till 55,4 miljoner kronor (50,9).

”Ränteintäkterna ökade till följd av växande affärsvolymer och utlåning inom såväl Payment solutions som Digital banking services. Ett infört avgiftstak i Danmark hade en negativ effekt. Räntekostnaderna ökade mindre än utlåningstillväxten tack vare effektivare finansiering”, uppger Qliro.

Provisionsnettot blev 43,1 miljoner kronor (44,2).

Kreditförlusterna minskade till 18,9 miljoner kronor (23,3).

Rörelseresultatet blev -9,7 miljoner kronor (-9,5).

Nettoresultatet blev -8,1 miljoner kronor (-8,6).

Resultatet per aktie blev -0,45 kronor (-0,48).

”Vi är inte nöjda med den finansiella utvecklingen och den nuvarande tillväxttakten. Vårt primära fokus framöver är att öka tillväxten och förbättra vår effektivitet”, skriver Qliros VD Carolina Brandtman i rapporten.

Qliro har ökat fokuset på huvudaffären betalningar för att lägga en grund för framtida tillväxt och kostnadseffektivitet.

Qliro, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Intäkter 100,5 97,1 3,5%
Räntenetto 55,4 50,9 8,8%
Provisionsnetto 43,1 44,2 -2,5%
Kreditförluster -18,9 -23,3
Rörelseresultat -9,7 -9,5
Nettoresultat -8,1 -8,6
Resultat per aktie, kronor -0,45 -0,48