Resurs ökade vinsten mer än väntat

Nischbanken Resurs Holding redovisar intäkter i linje med förväntat under tredje kvartalet. Bolaget rapporterar en ökad vinst som också överträffar analytikernas förväntningar. Som tidigare kommunicerat föreslår styrelsen en utdelning på 3 kronor per aktie.
Resurs Banks VD Nils Carlsson tillträdde 1 juni 2020.
De totala intäkterna uppgick till 825,8 miljoner kronor (907,7), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset. De lägre intäkterna förklaras främst av lägre lånebok i Norge, lägre ränteintäkter i Danmark samt mixeffekter inom Payment Solutions.

Räntenettot uppgick till 628 miljoner kronor (702). Rörelsekostnaderna uppgick till 339 miljoner kronor (332). Kreditförlusterna uppgick till 98 miljoner kronor (195).

Rörelseresultatet blev 389 miljoner kronor (380).

Nettoresultatet blev 307 miljoner kronor (256), väntat var 295 miljoner kronor. Resultatet per aktie blev 1,51 kronor (1,26).

Styrelsen föreslår sakutdelning av samtliga aktier i Solid Försäkring till Resurs aktieägare, samt kontantutdelning om på 3 kronor per aktie. En extra årsstämma den 2 november kommer att besluta om de två utdelningarna.

”Vi har märkt en gradvis förbättring inom de branscher och länder som haft det tuffare under pandemin vilket resulterat i ökade försäljningsvolymer, främst under den andra halvan av det tredje kvartalet. Totalt ökade låneboken med 3% och exklusive NPL-försäljningar var ökningen 5% jämfört med föregående år. Positivt är också att låneboken ökade med 3% jämfört med utgången av det andra kvartalet och vi ser tillväxt på alla nordiska marknader och i båda våra banksegment”, säger VD Nils Carlsson.

Resurs, Mkr Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020
Intäkter 825,8 839 -1,6% 907,7
Räntenetto 628 702
Rörelsekostnader -339 -332
Kreditförluster -98 -195
Rörelseresultat 389 380
Nettoresultat 307 295 4,1% 256
Resultat per aktie, kronor 1,51 1,26

Konsensusdata från Factset