Rugvista ökar omsättning och vinst

E-handelsbolaget Rugvista ökar såväl omsättningen som vinsten i det andra kvartalet.
Rugvista
RugVista grundades 2005 och säljer mattor på nätet. Produktsortimentet består av cirka 30 000 unika mattor.
Omsättningen steg 13,1% till 140,6 miljoner kronor (124,3). Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 22,6%.

Bruttomarginalen ökade till 64,1% (62,2).

Rörelseresultatet blev 24,8 miljoner kronor (23,0), med en rörelsemarginal på 17,6% (18,5).

Resultatet efter skatt blev 18,6 miljoner kronor (17,5), en ökning med 6,3% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,89 kronor (0,87).

”Vår Q2 organiska nettoomsättningstillväxt på 22,6% var särskilt tillfredsställande med tanke på det starka jämförelsetalet och det ovanligt varma vädret i större delen av Europa under andra halvan av kvartalet”, skriver VD Michael Lindskog.

Han ser tuffa jämförelsetal framöver.

”När jag blickar framåt mot andra halvan av året så kommer vi att möta tuffa Q4 jämförelsetal och effekten av en potentiell post-Covid-19 era är osäker. Oaktat detta så är vi väl förberedda i alla våra interna funktioner för att kunna kapitalisera på den kommande högsäsongen.”

Lagret har fyllts på inför högsäsongen, skriver bolaget.

Rugvista, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 140,6 124,3 13,1%
Rörelseresultat 24,8 23,0 7,8%
Rörelsemarginal 17,6% 18,5%
Nettoresultat 18,6 17,5 6,3%
Resultat per aktie, kronor 0,89 0,87 2,3%