Sedana Medical ökade omsättningen rejält

Sedana Medical redovisar en betydligt högre försäljning under andra kvartalet och ett positivt kassaflöde, jämfört med samma period året innan. Bolaget ökar också förlusten i förhållande till samma jämförelseperiod.
Christer Ahlberg, VD för Sedana Medical.
Christer Ahlberg, VD för Sedana Medical. Foto: Tobias Ohls.
Omsättningen steg 132,8 procent till 40,5 miljoner kronor (17,4).

Ebitda-resultat blev -0,8 miljoner kronor (-2,3).

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (-3,4).

Resultatet efter skatt blev -3,6 miljoner kronor (-1,7).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,7 miljoner kronor (-2,1).

Bolaget har efter en rekordförsäljning i andra kvartalet upplevt en mer normaliserad men fortsatt positiv försäljningsutveckling efter utgången av kvartalet.

”Försäljningsökningstakten har minskat i slutet av kvartalet jämfört med i början. Detta sammanfaller med att smittspridningen av covid-19 dämpats i framförallt Europa, där Sedana Medical har sin huvudsakliga försäljning”, skriver bolaget under utsikter.

Kvartalet präglades också av ett intensivt arbete kring USA-expansionen.

”Under vintern och våren 2021 är planen att börja anställa personal i USA. Vi arbetar för att kunna lämna in en IND-ansökan under första kvartalet 2021 och att inkludera första patient i de kliniska studierna under nästa år. Just nu är vi i slutskedet av att välja CRO-företag samt framtagande av protokoll och planen är att ha cirka 40 amerikanska centra i studierna. I USA arbetar vi för en kombinationsregistrering vilket innebär ett förstärkt konkurrensskydd. Gällande finansieringen av vårt arbete i USA är vi glada över att den säkerställdes genom den riktade nyemission som genomfördes under hösten 2019. Målet är att nå en USA-registrering 2024 och under 2022 kommer vi att besluta om vår kommersialiseringsstrategi för USA”, skriver vd i rapporten.

Sedana Medical, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 40,5 17,4 132,8%
EBITDA -0,8 -2,3
Rörelseresultat -1,9 -3,4
Nettoresultat -3,6 -1,7
Kassaflöde från löpande verksamhet 0,7 -2,1