Soltech-ordföranden: Förvärvar av “samarbetspartner”

UPPFÖLJNING 5 snabba frågor kring senaste solaffären i Kina med Frederic Tellander, Soltechs styrelseordförande samt vd för Kina-dotterbolaget ASAB.

First North-bolaget Soltechs samriskbolag för kinesiska solenergiinvestesteringar, ASRE, meddelade på måndagsmorgonen sitt första större förvärv av en större solenergiportfölj i Kina. Dessförinnan har ASRE, tillsammans med partners, uppfört sina anläggningar i egen regi. 

Affärsvärlden har tidigare skrivit ett SÄLJ-råd för Soltech, som var kritiskt kring risker och bristande transperans i just Soltechs och det svenska obligationsutgivningsbolaget ASAB:s solinvesteringsupplägg i Kina.

I augusti meddelades att Frederic Tellander byter börskoncernens vd-stol mot styrelseordförandeposten med Stefan Ölander. Ölander är nu koncern-vd för Soltech medan Tellander är ordförande för Soltech. Tellander är dock också vd för obligationsbolaget ASAB, som i sin tur finansierar samriskbolaget ASRE i Kina och som längre fram kan komma att bli ett särnoterat moderbolag i Stockholm för ASRE.

NYA FÖRVÄRVSGREPPET

Det nya förvärvet handlar om att ASRE köper majoritetsägande i en “driftsatt och intäktsgenererande” solenergiportfölj om 6,67 megawatt. Portföljen består av 18 anläggningar installerade på kunders tak i staden Shaoxing, Zhejiang-provinsen, Kina. ASRE betalar 28,9 miljoner kronor för 70 procentiga ägarandelar. För ASRE:s del väntas dessa generera en årlig intäkt om cirka 5,5 miljoner kronor, eller knappt cirka 110 miljoner kronor i ackumulerade intäkter under avtalens 20-åriga löptid.

Därtill beskrivs hur “säljaren” behåller 30 procents ägande och “garanterar” att elproduktionen per installerad watt och år blir den utlovade samt att de kunder som har anläggningarna på sina tak löpande betalar elräkningarna.

Affärsvärlden Analys+ har ställt fem snabba uppföljningsfrågor till ASAB-vd:n och Soltech-ordföranden Frederic Tellander:

Är det ett nytt grepp att ASRE förvärvar?
– Ja. Det uppstod en högintressant affärsmöjlighet där ASRE kunde köpa in sig i en högavkastande portfölj, som redan var ansluten till nätet och genererade intäkter från första dagen.

Vem är säljaren som nu blir viktig motpart som minoritetsägare?
– En distributör/agent som jobbar och har jobbat åt ASP* tidigare, men även sålt projekt för ASRE.

Är säljaren helt oberoende i förhållande till Soltech, ASRE och ASP* (inklusive sfärbolag)?
– Det är en samarbetspartner till både ASP* och ASRE. I överlåtelseavtalet finns en ”non-compete” som förhindrar säljaren att göra ytterligare liknande investeringar i regionen.

Erläggs hela köpeskillingen kontant?
– Ja.

Hur är garantierna utformade?
– Vid utebliven betalning från någon av kunderna i portföljen, som överstiger 90 dagar, betalar säljaren kundens faktura till ASRE. Vidare garanterar säljaren att utfallet, dvs, producerat antal kWh per år, i förhållande till antal installerade watt, är densamma som ASRE har från två egna jämförande anläggningar i regionen. Om inte kompenserar säljaren ASRE genom att dela med sig av den vinst som hans andel genererar.
* ASP är Soltechs och ASRE:s kinesiska solpanelspartner.

LÅNAR KORT – INVESTERAR LÅNGT I KINA

Soltechs kapitalflöden från i huvudsak svenska obligationsinvesterare, via ASAB, till ASRE:s solprojekt i Kina är både betydande och har på senare år accelererat i omfattning. Grafen nedan illustrerar börskoncernen Soltechs andel av kassaflödena. Devisen tycks vara tunga tillväxtinvesteringar nu mot stadiga återbetalningsflöden de kommande 20 åren.

 

Affärsvärlden förblir – än så länge – skeptiska att vägen framåt blir den kassaflödesfest som Soltech guidat för vid de återkommande kapitalanskaffningarna.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här