Sälj solskenssaga i Shanghai

ANALYS Soltechs noteringsaktuella dotterbolag ASAB skickar alltmer svenskt privatspararkapital till en hittills obevisad solskenshistoria i Kina. Affärsvärlden ser stor brist på transparens och ingen riskrabatt som kompenserar, så sälj aktien och se upp med ASAB:s obligationer.

Uppdatering: Inför publicering av denna aktieanalys, och efter kontakter med Affärsvärlden, har Soltech lanserat nya förvärvsdrivna tillväxt- och lönsamhetsmål till och med 2024 för sin övriga svensk-nordiska verksamhet kring solenergiprodukter och -installationer. Målen innefattar även möjligheten till framtida Europa-expansion. Se pressmeddelande.

Affärsvärlden välkomnar dessa nytillkomna mål då Soltech hitills inte velat specificera ambitionerna för aktuell verksamhet. Samtidigt bedömer Affärsvärlden de nytillkomna förvärvsdrivna målen som extremt ambitiösa och riskfyllda.

Affärsvärlden står fast vid analysen och rådet att sälja Soltechs aktie. Detsamma gäller upprepad varning för risknivån i  det First North-noteringsaktuella dotterbolaget ASAB:s redan emitterade och noterade privatsparar-obligationsserier SOLT2, SOLT3 och SOLT4, utifrån analysens fokus på bristande transparens i Soltechs svällande Kina-verksamhet, som bedrivs i ASAB.

 

SÄLJ Advanced Soltech Sweden AB:s (”Asab”) nyttjar svenskt privatspararkapital som huvudfinansiering av en storskalig expansion av att äga solenergiprojekt som placeras på kunders hustak och säljer elen till kunden på långtidsavtal – i Kina.

Asab majoritetsägs till 51 procent som dotterkoncern till First North-listade Soltech (”SOLT”). Soltechs styrelseordförande är ASAB:s vd Frederic Telander, sedan han i fjol lät koncern-vd-skapet i Soltech övergå till Soltechs dåvarande styrelseordförande Stefan Ölander.

Resterande 49 procent av Asab ägs av kinesiska ASP, som utvecklar tunnfilmssolceller åt bland annat Soltechs svenska verksamhet. Framför allt är ASP dock partnern som sköter expansionen av Asabs projektbolag på plats i Kina, från ASP:s lokaler och under översyn av ASP:s grundare och ägare. I den kapaciteten agerar ASP inte bara delägare utan som EPC-ansvarig, med ansvar för projektens utformning och projektledning under uppförande. Det är dock Asabs helägda dotterbolag ASRE som godkänner upphandlingen och sedan ansvarar för övervakning, löpande drift, underhåll och fakturering.

Asabs roll har varit att finansiera de kinesiska projektdotterbolagen via svensk kapitalmarknad där emissioner sålts in mot privatsparare, inte minst med miljövinstargument. I nuläget omfattar det svenska kapitalet Soltechs kapitalinjektioner i Asab, men även Asabs emissioner av First North-listade högränteobligationer, vilka tog fart på allvar i fjol.

Uppenbar kapitaltörst fick Affärsvärlden att vilja syna Soltech för snart ett och ett halvt år sedan, i nummer 25/2018. Analysen då utmynnade i säljråd för aktien utifrån intrycket att hela börsbolaget satts på spel i den långt ifrån transparenta sol-affären i Kina. Därtill utfärdades varning för Asabs obligationer. Soltech-aktien föll initialt, men stängde ett år senare hela 94 procent upp, efter att bolaget lyckats ta in mer kapital och på nytt övertyga marknaden om sin framtidspotential.

Nästa planerade steg inför hösten var att under det innevarande fjärde kvartalet särnotera även Asabs stamaktier på First North. För det har namnkunniga rådgivare i Carnegie samt DNB anlitats. I niomånadersrapporten häromveckan meddelades dock att noteringsplanerna förskjuts in i ”första delen” av 2020. För Affärsvärlden förtydligar Soltech och Asab att processen krävt mer tid för att få till en så välstrukturerad och transparent notering som möjligt. Bolagen uppger vidare att både Carnegie och DNB är fortsatt med på tåget. För Affärsvärlden förtydligas även att Soltech inte avser att sälja Asab-aktier i erbjudandet.

Soltech och Asab uppger för Affärsvärlden att Asab ska transformeras till ”en självständig koncern med en struktur som lämpar sig för noterad miljö”. Det vore i så fall en sund förbättring, med fler kort på bordet gällande uppbyggnaden av, nuläget i och framtiden för Kina-verksamheten, vars kapitaltörst skattas till totalt 5 miljarder kronor för att nå sitt drygt femåriga expansionsmål till 2024. Det är redan väl sent, men låt oss hoppas att Asabs nya rådgivare Carnegie och DNB fixar fram ett transparent prospekt som andas mer leverans och förklaringar än förhoppningar och friskrivningar.

Affärsvärlden upprepar starkt säljråd på Soltechs stamaktier inför Asabs planerade men uppskjutna First North-listning. Tills affärsuppläggen på plats i Kina blivit mer transparenta och kassaflöden från installerad portfölj synliggörs i räkenskaperna upprepas varning även för Asabs högränteobligationer, och då särskilt privatsparar-serierna SOLT 2, SOLT 3 och SOLT 4 (som radar upp sig längre bak i kön för återbetalning om Kina-äventyret går snett).

Detta är en kortversion av En enkel till Shanghai? Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här