Svolder rapporterar förlust i tredje kvartalet

Investmentbolaget Svolder vänder till förlust i tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret, mars till maj 2020, jämfört med motsvarande kvartal i fjol, tyngt av börsnedgången.
Foto: Chris Cross
Utdelningsintäkterna blev 0,9 miljoner kronor (49,7).

Resultat från värdepapper blev -271,7 miljoner kronor (168,7).

Rörelseresultatet blev -272,8 miljoner kronor (212,4).

Resultatet före skatt var -272,8 miljoner kronor (212,3).

Resultatet efter skatt blev -272,8 miljoner kronor (212,3). Resultat per aktie hamnade på -10,70 kronor (8,30).

Bolaget rapporterar substansvärde varje måndag. Substansvärdet sjönk med 8,4 procent i tredje kvartalet. Carnegie Small Cap Return index backade samtidigt 0,7 procent. Substansrabatten var 12,5 procent på balansdagen.

Aktieportföljen var obelånad på balansdagen och bestod av 21 innehav. Positiva bidragsgivare i tredje kvartalet var Troax, Nolato och Lime Technologies. Negativa bidragsgivare var New Wave, Scandic Hotels och Elanders.

Under den aktuella rapportperioden har aktier för brutto 83 miljoner kronor förvärvats. Aktier för brutto 93 miljoner kronor har sålts under motsvarande period. Nettoförsäljningar utgjorde följaktligen 10 miljoner kronor.

Det största nettoköpet i tredje kvartalet var Nolato där aktier för 56,8 miljoner kronor köptes. Större nettoförsäljningar gjordes i Scandic Hotels med 59,1 miljoner kronor såldes och Lime Technologies där aktier för 13,5 miljoner kronor köptes.

Svolder, Mkr Q3-2019/2020 Q3-2018/2019 Förändring
Rörelseresultat -272,8 212,4
Resultat före skatt -272,8 212,3
Nettoresultat -272,8 212,3
Resultat per aktie, kronor -10,70 8,30