Swedbank Robur nobbar budet på Engelska Skolan

Swedbank Robur Fonder kommer inte att acceptera Peutingers budpliktsbud på Internationella Engelska Skolan, IES. Det framgår av ett pressmeddelande.
Budet är på 77,04 kronor och motsvarar en premie på -1 procent jämfört med IES stängningskurs sista handelsdagen för offentliggörandet av budpliktserbjudandet. Det är också 4% över aktiens volymviktade genomsnittskurs för de senaste 90 handelsdagarna före erbjudandet.

Sedan tidigare har IES styrelse rekommenderat att aktieägarna inte accepterar budet. Detta då det inte reflekterar bolagets tillväxtmöjligheter och värde.

”Swedbank Robur delar styrelsens bedömning och baserat på den information vi har idag, har vi inte för avsikt att acceptera erbjudandet. Vårt ställningstagande utgår ifrån att IES fortsatt kommer att vara noterat med tillfredsställande likviditet”, skriver fondbolaget.

Swedbank Robur äger 3,7% av kapital och röster i IES.